MATEŘSKÁ ŠKOLA
Vrchlického 2337, KLADNO


„Nejlepším dárkem dítěti je čas, který mu věnujeme"

Školní rok 2009/2010

Co je Projektové téma?

Je určeno pro rodiče,kteří se chtějí zapojit do činností mateřské školy se svým dítětem. Rodiče si mohou vybrat některé z nabízených témat a podle svých možností přijít po domluvě s paní učitelkou do třídy nebo i pro celou mateřskou školu ukázat své zájmy, znalosti nebo něco o své práci.

Kalendář 2009/2010

Září - (projektové téma: „Moje zahrádka“)
 • celoškolní třídní schůzka, seznámení s provozem, školními dokumenty, organizací
 • pozvána paní PeaDr. Merunková dne 8.9. 09
 • nabídka a prodej knih, rabat pro školu
 • fotografování dětí 22.9.
 • zeleninová hostina, výstava
Říjen - (projektové téma: „Moje nejmilejší pohádka“)
 • zdobení tříd, prostoru školy podzimními výrobky a pracemi dětí
 • doprovod a pomoc při plaveckém výcviku
 • divadelní představení Divadla s úsměvem
 • oslava 28. října Jak pejsek s kočičkou slavili
Listopad - (projektové téma: „Co nejradši dělám“)
 • příroda se připravuje na zimu – úklid lesa, zahrady, shrabání listí
 • keramická tvořivost – zvířátko, co mám rád, táto, mámo, pojď si hrát
 • prodej fotografií, rabat pro školu
 • návštěva 4. ZŠ – sportovní sobota dětí s rodiči a učitelkami MŠ
 • příprava a oslava sv. Martina - Martinova družina
 • kouzelnické představení
 • divadelní představení Divadla s úsměvem
 • Advent
Prosinec - (projektové téma: „Co pekla moje maminka“)
 • adventní zdobení, tvoření, výzdoba celé MŠ
 • 2.12. Vánoční koncert - pana Suchého
 • Divadelní představení Divadla s úsměvem
 • oslava svátků Mikuláše, Lucie, Vánoc
 • Mikulášova nadílka – besídka
 • tradice, zvyky – Když se rozkrojí jablíčko, Kam pluješ lodičko, Střevíčku hop
 • návštěva trhu na kladenském náměstíčku
 • společné zdobení stromečku
 • besídka pro rodiče - Obláček písní
 • besídka pro děti a zaměstnance Nadělování
 • perníkové zdobení, výstava
 • ochutnávka cukroví přinesené z domova, poslech koled
 • Vánoce v lese – dárky zvířátkům a ptáčkům
Leden - (projektové téma: „Škola plná kamarádů“)
 • oslava Tří králů
 • tvořivá třídní schůzka předškoláků, beseda s učitelkou 1. třídy základní školy
 • návštěva ZŠ 8., 7., 4.
 • divadelní představení Divadla s úsměvem
 • ukázková hodina angličtiny - den otevřených dveří
Únor - (projektové téma: „Mé zvířátko“)
 • příprava majálesu - karnevalový rej, příprava masek, tombola
 • pečení kobližek
 • divadelní představení Divadla s úsměvem
 • zimní radovánky, soutěžení na sněhu
 • návštěva krmelce Po stopách srnky Bětušky, výlet autobusem Bresson
Březen - (projektové téma: „Moje nejoblíbenější knížka“)
 • návštěva knihovny
 • divadelní představení Divadla s úsměvem
 • vítání jara, příprava, zdobení třídy, školy
 • Jarní první písnička – pochod s Morenou
 • příprava zahrady, shrabování listí, záhonů, úklid před školou
 • příprava na účast ve výtvarných mezinárodních soutěžích Jarní štětečkování
 • škola v přírodě
 • nabídka a prodej knih, rabat pro školu
Duben - (projektové téma: „Oblíbený dopravní prostředek“)
 • návštěva u Hasičů ČR
 • příprava na účast ve výtvarné soutěži Požární ochrana očima dětí
 • návštěva Policie ČR
 • příprava na účast ve výtvarné soutěži Děti, pozor, červená
 • návštěva dopravního hřiště
 • sběr tříděného papíru, rabat pro školu
 • návštěva divadelního představení
 • bezpečí v lese, společný úklid lesa
 • oslava velikonočních svátků, příprava, výzdoba, tvoření
 • zdobení perníčků, kraslic Zajíčkova plná nůše
 • návštěva velikonočního trhu na kladenském náměstíčku
Květen - (projektové téma: „Kde pracuje táta, máma“)
 • oslava svátku práce
 • návštěva zahradnictví, zaměstnání rodičů dětí/návštěva pošty, obchodu/
 • besídka pro maminky
 • dárek pro maminky, babičky, odpolední tvoření s tatínky
 • divadelní představení Divadla s úsměvem
 • společná vycházka k rybníku na Čabárnu
 • Sítenské údolí plné her
Červen - (projektové téma: „Místo, které mám rád“)
 • oslava dne dětí – Kloboukový bál s Inkou Rybářovou
 • společné odpolední zahradní hrátky
 • návštěva muzea Kladno- zámek, poznávání míst
 • návštěva Medvědária, poznávání míst
 • výlet na Sletiště, poznávání míst
 • celoškolní výlet autobusem – polodenní
 • návštěva Divadla s úsměvem
 • ukázková hodina angličtiny
 • besídka předškoláků
 • zahradní slavnost, soutěže s rodiči, opékání vuřtů, zpívání
 • spacákové loučení se školičkou/spaní v MŠ/

Další aktivity školy v roce 2009/2010

Škola v přírodě - 3. a 4. třída – duben - Vřesník nebo Svor, dle dohody s rodiči
Plavecký kurz - 3. a 4. třída - středa - 2x měsíčně - 4.ZŠ
Keramika - 2., 3., 4. třída - čtvrtek - dle rozpisu v šatně - Labyrint
Anglický kurz - 2., 3., 4. třída - úterý, pátek - dle rozpisu v šatně - MŠ
Logopedická průprava - 3., 4. třída - pondělí, čtvrtek odpoledne - MŠ
Flétničky - 2., 3., 4. třída - úterý dopoledne - MŠ
Cvičení s powerball míči - 1x týdně - MŠ
Spolupráce se ZŠ 4., 8., 7. - 3., 4.třída - dle rozpisu v šatně - ZŠ


Divadelní představení 8:45 hod.
Září - BABIČKA ŠKOLNICE
5.10. - KOUZELNÉ SLŮVKO
2.11. - O ČERVENÉ KARKULCE
7.12. - VÁNOČNÍ POHÁDKA – Psaní Ježíškovi

4.1. - MÁŠA A MEDVĚD
8.2. - JAK PEJSEK ONEMOCNĚL
8.3. - JAK SLAVILI JARO S ČÁPEM
12.4. - O ZAHRADNÍKU RUDOLFOVI
10.5. - OTESÁNEK
Červen - JAK DĚDEČEK TAHAL ŘEPU
2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009
Design by Svetainių kūrimas / graphics by jacha.cz 2013