MATEŘSKÁ ŠKOLA
Vrchlického 2337, KLADNO


„Nejlepším dárkem dítěti je čas, který mu věnujeme"

Školní rok 2012/2013

Roční plán akcí na školní rok 2012/2013

Září
 • 11.9.2012 15:30 hod. Celoškolní schůzka rodičů
 • Oslava krále Václava v MŠ
 • Říjen
 • 8.10.2012 9:00 hod. Rozpustilý kabaret-Liduš.divadlo
 • Výstava jablka, růže- zahrádkáři
 • 15.10.2012 Letem světem se zvířátky-p.Bílý
 • Nabídka a prodej knih
 • Sběr tříděného papíru
 • Labutě na rybníčku
 • Když má svátek naše vlast
 • Zahradní den
 • Listopad
 • 5.11.2012 9:00 hod. Divadlo divů-klaun
 • Návštěva 4. ZŠ-počítače
 • Zamykání lesa, zahrady-lesní den
 • Návštěva medvědária
 • 12.11.2012 9:00 hod. Námořní pohádka-divadlo Ondřej
 • 16.11.2012 v 9-10:00 hod. Družina svatého Martina
 • 19.11.2012 9:00 hod. Flétnička-hudební koncert
 • Zamykání studánek, lesa
 • 30.11.2012 10:15 hod. Veverka se chystá na zimu-divadlo p. Lhotákové
 • Prosinec
 • 4.12. v 9:00 hod. Svátek Barborky
 • 5.12. v 10:00 hod. Mikulášská nadílka
 • 13.12. od 9:00 hod. Oslava s Lucií –děti z 8. ZŠ
 • Povídání nad adventním věncem
 • Vánoční koledy s lesním rohem
 • Pečeme cukroví, perníčky, výstava
 • Besídka všech tříd pro rodiče
 • 20.12. od 10:00 hod. Vánoční besídka pro zaměstnance, důchodce a hosty
 • Rodinný den
 • Leden
 • 7.1.2013 od 9:30 hod. Den Tříkrálový
 • 8.1.2013 15:15 hod. Schůzka rodičů 3.a 4. tříd- školní zralost
 • Návštěvy 1. tříd ZŠ -8.,7., 4.
 • Ukázková hodina angličtiny pro rodiče
 • Návštěva u zimní královny
 • Pohádkový den
 • Únor
 • O mrazíku, který kreslil na okna
 • Návštěva u lékaře-MuDr. Janečková
 • Návštěva 4. ZŠ – tělocvična a soutěže dětí s rodiči
 • Výlet ke krmelci- Rozdělov
 • Jídlo pro labuť
 • 16.2. od 10 hod. Karnevalový rej
 • Sportovní den
 • Březen
 • Výstava v MŠ Moje maminka
 • Nabídka a prodej knih
 • Fotografování
 • Návštěva knihovny
 • Divadelní představení
 • 21.3. od 9:30 hod. Vynášení zimy
 • Kreslíme, malujeme vyrábíme-soutěže VV
 • Barevný den
 • Duben
 • Dopravní hřiště , dopravní soutěže-ZAHRADA
 • Policie a doprava
 • Za Matějem a Kačkou, pavoučkem Potemníkem-kryt a únikové cesty
 • Velikonoční příprava, výstava-zámecká galerie
 • Sběr tříděného papíru
 • Den bezpečnosti a zdraví
 • Květen
 • Oslava dne maminek-výstava prací
 • Besídky maminkám- 1. a 2. třída
 • Návštěva zahradnictví, zahrádkářské kolonie-Bažantnice
 • Polodenní výlet
 • Den práce, zaměstnání
 • Červen
 • 1.6. v 9:45 hod. Oslava dětského dne
 • Výlety za poznáním rodného města
 • Divadlo
 • 6.6.2013 Představení-Písničky z pohádek
 • Rozhovory nad tablem-3.a4. třída
 • Celoškolní výlet
 • Rozloučení s předškoláky
 • Zahradní slavnost
 • Den volného výběru

 • Co je Projektové téma?

  Je určeno pro rodiče,kteří se chtějí zapojit do činností mateřské školy se svým dítětem. Rodiče si mohou vybrat některé z nabízených témat a podle svých možností přijít po domluvě s paní učitelkou do třídy nebo i pro celou mateřskou školu ukázat své zájmy, znalosti nebo něco o své práci.

  Projektové téma 2012/2013

  Září - (projektové téma: „Moje zahrádka“)
  Říjen - (projektové téma: „Moje nejmilejší pohádka“)
  Listopad - (projektové téma: „Co nejradši dělám“)
  Prosinec - (projektové téma: „Co pekla moje maminka“)
  Leden - (projektové téma: „Škola plná kamarádů“)
  Únor - (projektové téma: „Mé zvířátko“)
  Březen - (projektové téma: „Moje nejoblíbenější knížka“)
  Duben - (projektové téma: „Oblíbený dopravní prostředek“)
  Květen - (projektové téma: „Kde pracuje táta, máma“)
  Červen - (projektové téma: „Místo, které mám rád“)

  Další aktivity školy v roce 2012/2013

   Labyrint Kladno - práce s hlínou v keramické dílně
   • čtvrtek 1xza 3 týdny-začátek říjen 2012

   Plavecká škola Babyclub Elma - výuka plavání Plavecký výcvik je pro děti 3-4. tříd Rodiče přihlásí děti na plavecký kurz u učitelky na třídě. Každý musí přinést potvrzení lékaře o způsobilosti dítěte k plaveckému výcviku, který bude platný 1 rok pro všechny příležitosti sportovního vyžití dítěte, i školy v přírodě)-k dostání u učitelky na třídě od 15.9.2012 vyzvedávejte. Platba se uskuteční v měsíci září. Bližší Inko na celoškolní schůzce rodičů , nástěnce školy, u třídních učitelek.
   • středa 1 x za 14 dní

   Jazyková škola Penguin Kladno - výuka anglického jazyka Do skupin si děti rozděluje lektorka , taktéž rozhoduje o tom, která skupina bude 1, která 2 v pořadí dne. Všechny ostatní informace jsou záležitostí lektorky, která vás bude informovat na celoškolní schůzce rodičů v září, dále e mailem, nebo na nástěnce v šatně vedle hlavních dveří při vstupu vlevo. 1-2x do roka budou ukázkové hodiny angličtiny pro rodiče.
   • úterý 8:00-8:30 1. skupina 12 dětí
   • pátek 8:30-9:00 2. skupina 12 dětí

   Zájmové chvilky ve škole Tyto termíny nejsou závazné, ale předběžně plánované. Vedení školy upřednostňuje akce školy před zájmovými chvilkami. Nenahrazují se.
   • středa - hra na zobcovou flétnu Pohádková flétnička Jaroslavy Černé
   • úterý, čtvrtek 12:30 - řečová průprava Královské říkání Jaroslavy Černé
   • odpolední chvilky - kreativní chvilky Štětečkování s duhovou vílou
   Škola v přírodě
   • dle zájmu rodičů možno zajistit

  Co je artefiletika?

  Moderní pojetí výtvarné výchovy, které využívá některých prostředků arteterapie. Navazuje na rozvoj tvořivosti dítěte, respektuje přirozené potřeby dítěte, vytváří možné nejlepší podmínky pro jeho individuální rozvoj.

  Artefiletikou se děti učí nabírat duševní sílu a pohodu, předcházet k jejich psychickému nebo sociálnímu selhávání v pozdějším věku. Od narození po celý život se každý člověk musí vyrovnávat se světem, v kterém žije. V jeho nitru se ukládají vzpomínky, zkušenosti a poznatky, rodí se názory, přání, propuká radost. Vzniká ale i úzkost, strach, negace.... Výtvarný projev zachytí ty nejskrytější obsahy, zveřejní je, člověk o nich přemýšlí, může se o nich vyjadřovat, posuzovat, dává jim TVÁŘ.

  Hlavním záměrem je zprostředkovat dítěti cestu ke světu kultury, přírody na základě jeho výtvarných zážitků, hudbou, tancem, pracovními dovednostmi.

  Cílem je výchovně zhodnotit výtvarnou aktivitu jako symbolického prostředníka mezi niterným světem dítěte a světem lidské kultury nebo přírody.

  Důležitou stránkou je příklad dospělého. Kdo s artefiletikou pracuje měl by mít potřebné osobní kvality. Předpokladem je moudrost, nadhled nad řešenými otázkami, citlivý vztah k dítěti a být vyrovnaný sám se sebou. Umět zpracovávat zážitky, citlivě je vnímat, hovořit o nich. Člověk napřed musí projít sebepoznáním, prohloubením empatických schopností, imaginací.
  2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009
  Design by Svetainių kūrimas / graphics by jacha.cz 2013