MATEŘSKÁ ŠKOLA
Vrchlického 2337, KLADNO


„Nejlepším dárkem dítěti je čas, který mu věnujeme"

Školní rok 2014/2015

Roční plán akcí na školní rok 2014/2015

Září
 • Celoškolní schůzka rodičů
 •  11.9.2014 - 15:30 hod.
 • Dravci na zahradě-pro děti a rodiče
 •  
 • Pečení srdcových perníků
 •  25.a 26.9. 2014
 • Oslava krále Václava v MŠ
 •  29.9.2014 v 9:30 hod.
 • Každý svého zdraví strůjcem-výstava 
 •  25. a 26.9.od 10 hod. Kaufland park
  Říjen
 • Výstava jablka - zahrádkáři
 •  od 2. třídy 10:30
 • Nabídka a prodej knih
 •  
 • Divadlo 100 dortíků-Medvídek Medoušek
 •  6.10.2014 od 9:00 hod. (40 Kč)
 • Když má svátek naše vlast
 •  27.10. od 10:00-zahrada MŠ
 • Návštěva tělocvičny 8.ZŠ
 •  
 • Divadlo Kuba-Není drak jako drak
 •  20.10. od 10:30 hod. (50 Kč)
  Listopad
 • Návštěva 4. ZŠ - počítače
 •  
 • Sběr tříděného papíru, plast. víčka, hliník
 •  
 • Návštěva medvědů
 •  
 • Družina svatého Martina
 •  11.11.2014 v 9-10:00 hod.
 • Fotograf v MŠ-vánoční foto
 •  19.11. od 8:00 hod.
  Prosinec
 • Liduščino divadlo-Pohádkový Betlém
 •  1.12.2014 od 9:00 (45-50 Kč)
 • Svátek Barborky
 •  4.12. v 9:00 hod.
 • Mikulášská nadílka
 •  5.12. v 10:00 hod.
 • Oslava s Lucií - děti z 8. ZŠ
 •  12.12. od 9:00 hod.
 • Povídání nad adventním věncem
 •  
 • Pečeme cukroví, perníčky, výstava 
 •  
 • Besídka  všech tříd pro rodiče
 •  
 • Vánoční  besídka pro zaměstnance, důchodce  a hosty
 •  18.12. od 10:00 hod.
  Leden
 • Den Tříkrálový
 •  6.1.2015 od 9:30 hod.
 • Schůzka rodičů 3.a 4. tříd - školní zralost
 •  8.1.2015 - 15:15 hod.
 • Návštěvy 1. tříd ZŠ - 8.,7., 4.
 •  
 • Cestujeme světem - p.Bílý
 •  19.1.2015 od 10:30 hod. (35 Kč)
 • Ukázková hodina angličtiny pro rodiče
 •  
 • Sportujeme na sněhu
 •  
  Únor
 • Návštěva u lékaře - MuDr. Janečková
 •  
 • Zoubkový klokan v MŠ
 •  od 10:00 1.a 2.třída
 • Výlet ke krmelci - Rozdělov
 • Sběr papíru, pet lahví, plast.víček, hliníku
 •  
 • Karnevalový rej
 •  17.2. od 10 hod. (po angl.)
 • Divadlo Koloběžka - O skřítcích usínáních
 •  23.2.2015 od 9:00 (40 Kč)
 • Hrátky s dráčkem-Hasiči v MŠ
 •  
  Březen
 • Nabídka a prodej knih  
 •  
 • Koncert  v MŠ
 •  
 • Vynášení zimy
 •  20.3.2015 od 9:30 hod.
 • Návštěva dětí z ZUŠ pro 3. a 4. třídu
 •  
 • Liduščino divadlo-Veselé Velikonoce
 •  30.3.2015 od 9:00 (45-50 Kč)
 • Vynášení zimy
 •  21.3. od 9:30 hod.
  Duben
 • Dopravní soutěže - ZAHRADA  
 • Policie a doprava
 •  
 • Za Matějem a Kačkou, pavoučkem Potemníkem-kryt a únikové cesty
 • Výlet
 • Květen
 • Besídky maminkám
 •  od 15:30hod
 • Polodenní výlet
 •  
 • Radostný den-setkání děti z 8.ZŠ a děti naší MŠ
 • Divadlo Koloběžka-O zamčeném štěstí
 •  25.5.2015 od 9:00 (40 Kč)
 • Ukázková hodina angličtiny
 •  
  Červen
 • Oslava dětského dne
 •  1.6. v 9:45 hod.
 • Výlety za poznáním rodného města
 •  
 • Liduščino divadlo-Slon Bimbo v Tramtárii
 •  8.6.2015 9:00 (45-50 Kč)
 • Čokoládový den
 •  
 • Poplach v MŠ, únikové cesty
 • Čistíme si zoubky
 •  
 • Rozloučení s předšk. +disco loučení-CHarles +vuřty, hry

 • ŠVP – SVĚT NA DOTEK 2014 - 2017

  Program naší školy je vytvořen dle podmínek a analýzy školy, zkušeností pedagogů, zaměstnanců a rodičů MŠ. Naším záměrem je prožitek, který vytváří postoje, připravuje dítě na šťastné aktivní dětství v souladu s pravidly a řádem, který dává dítěti jistotu, klid a klade si za úkol orientaci v různých životních situacích: SAMOSTATNOST, SPOLUPRÁCI, ZVÍDAVOST, KOMUNIKACI, POZOROVAT, ZKOUMAT, UMĚT PŘEMÝŠLET, TVOŘIT, HODNOTIT.

  SVĚT NA DOTEK - je program, který přirozeně provází dítě na cestě životem.

 • Prochází oblastmi poznávání sebe, druhých lidí a všeho co nás obklopuje – SVĚT KOLEM NÁS
 • Cestuje přírodou a jejími zákonitostmi – SVĚT PŘÍRODY
 • Učí se pozorování, poznávání, vnímání přeměnit na zkušenosti, přemýšlí, řeší, hledá způsoby, seznamuje se, navazuje přátelské vazby, přizpůsobování – SVĚT POROZUMĚNÍ A PŘÁTELSTVÍ
 • Prožívá krásu českých společenských zvyků, tradic a svátků, získává dojmy, prožitky, upevňuje si lásku k rodině, řeči, vlasti – SVĚT LIDOVÝCH TRADIC A ZVYKU NÁŠ

  PROGRAM JE PRO DÍTĚ CESTOU K RADOSTI Z POZNÁVÁNÍ, SMYSLOVÉHO VNÍMÁNÍ, ZVÍDAVOSTI A NOVÉ ZKUŠENOSTI.

  Co je Projektové téma?

  Je určeno pro rodiče,kteří se chtějí zapojit do činností mateřské školy se svým dítětem. Rodiče si mohou vybrat některé z nabízených témat a podle svých možností přijít po domluvě s paní učitelkou do třídy nebo i pro celou mateřskou školu ukázat své zájmy, znalosti nebo něco o své práci.

  Projektové téma

      Září - (projektové téma: „Moje zahrádka“)
      Říjen - (projektové téma: „Moje nejmilejší pohádka“)
      Listopad - (projektové téma: „Co nejradši dělám“)
      Prosinec - (projektové téma: „Co pekla moje maminka“)
      Leden - (projektové téma: „Škola plná kamarádů“)
      Únor - (projektové téma: „Mé zvířátko“)
      Březen - (projektové téma: „Moje nejoblíbenější knížka“)
      Duben - (projektové téma: „Oblíbený dopravní prostředek“)
      Květen - (projektové téma: „Kde pracuje táta, máma“)
      Červen - (projektové téma: „Místo, které mám rád“)

  Další aktivity školy v roce

   Labyrint Kladno - práce s hlínou v keramické dílně
   • čtvrtek 1xza 3 týdny - začátek říjen

   Plavecká škola Babyclub Elma - výuka plavání Plavecký výcvik je pro děti 3-4. tříd Rodiče přihlásí děti na plavecký kurz u učitelky na třídě. Každý musí přinést potvrzení lékaře o způsobilosti dítěte k plaveckému výcviku, který bude platný 1 rok pro všechny příležitosti sportovního vyžití dítěte, i školy v přírodě)-k dostání u učitelky na třídě od 15.9. vyzvedávejte. Platba se uskuteční v měsíci září. Bližší Inko na celoškolní schůzce rodičů , nástěnce školy, u třídních učitelek.
   • středa 1 x za 14 dní

   Jazyková škola Penguin Kladno - výuka anglického jazyka Do skupin si děti rozděluje lektorka , taktéž rozhoduje o tom, která skupina bude 1, která 2 v pořadí dne. Všechny ostatní informace jsou záležitostí lektorky, která vás bude informovat na celoškolní schůzce rodičů v září, dále e mailem, nebo na nástěnce v šatně vedle hlavních dveří při vstupu vlevo. 1-2x do roka budou ukázkové hodiny angličtiny pro rodiče.
   • úterý 8:00-8:30 1. skupina 12 dětí
   • pátek 8:30-9:00 2. skupina 12 dětí

   Zájmové chvilky ve škole Tyto termíny nejsou závazné, ale předběžně plánované. Vedení školy upřednostňuje akce školy před zájmovými chvilkami. Nenahrazují se.
   • středa - hra na zobcovou flétnu Pohádková flétnička Jaroslavy Černé
   • úterý, čtvrtek 12:30 - řečová průprava Královské říkání Jaroslavy Černé
   • odpolední chvilky - kreativní chvilky Štětečkování s duhovou vílou
   Škola v přírodě
   • dle zájmu rodičů možno zajistit

  Co je artefiletika?

  Moderní pojetí výtvarné výchovy, které využívá některých prostředků arteterapie. Navazuje na rozvoj tvořivosti dítěte, respektuje přirozené potřeby dítěte, vytváří možné nejlepší podmínky pro jeho individuální rozvoj.

  Artefiletikou se děti učí nabírat duševní sílu a pohodu, předcházet k jejich psychickému nebo sociálnímu selhávání v pozdějším věku. Od narození po celý život se každý člověk musí vyrovnávat se světem, v kterém žije. V jeho nitru se ukládají vzpomínky, zkušenosti a poznatky, rodí se názory, přání, propuká radost. Vzniká ale i úzkost, strach, negace.... Výtvarný projev zachytí ty nejskrytější obsahy, zveřejní je, člověk o nich přemýšlí, může se o nich vyjadřovat, posuzovat, dává jim TVÁŘ.

  Hlavním záměrem je zprostředkovat dítěti cestu ke světu kultury, přírody na základě jeho výtvarných zážitků, hudbou, tancem, pracovními dovednostmi.

  Cílem je výchovně zhodnotit výtvarnou aktivitu jako symbolického prostředníka mezi niterným světem dítěte a světem lidské kultury nebo přírody.

  Důležitou stránkou je příklad dospělého. Kdo s artefiletikou pracuje měl by mít potřebné osobní kvality. Předpokladem je moudrost, nadhled nad řešenými otázkami, citlivý vztah k dítěti a být vyrovnaný sám se sebou. Umět zpracovávat zážitky, citlivě je vnímat, hovořit o nich. Člověk napřed musí projít sebepoznáním, prohloubením empatických schopností, imaginací.
 • 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009
  Design by Svetainių kūrimas / graphics by jacha.cz 2013