MATEŘSKÁ ŠKOLA
Vrchlického 2337, KLADNO


„Nejlepším dárkem dítěti je čas, který mu věnujeme"

Školní rok 2017/2018

Roční plán akcí na školní rok 2017/2018

Září

Celoškolní schůzka rodičů 7.9.201715:15 hod.
Liduščino divadlo-Kudy cesta do pohádky 25.9.2017 v 9:00 hod.
Povídání o dravcích s p. Semeckým a rodiči  26.9.2017 v 15:15 hod.
Pečení srdcových perníků 26.9.2017
Oslava krále Václava v MŠ 27.9.2017 v 9:30 hod.
Bílá pastelka-p. Šváb  

Říjen

Výstava jablka- zahrádkáři od 2. třídy  
Hasiči  
Kapela DuoJaroslav – concert 3.10.2017 od 9:00 hod. 35-40 dětí
Povídejme si děti-kino Hutník-koncert 16.10.2017 od 10 hod.3.a4.tř.
Když má svátek naše vlast 27.10.2016 10:00 hod.zahrada
Sběr papíru, víček a hliníku  

Listopad


Fotografování dětí, tříd 1.11. od 8:00 hod.
Návštěva7. ZŠ,4.ZŠ, 8.ZŠ  
Pečeme společně perníčky 8.11.2017
Družina svatého Martina 10.11.20179:30 hod.
Dýňová pohádka 25.11. 2017

Prosinec

Ladovy Vánoce-Lampion Kladno  
Svátek Barborky 4.12.2017 8:30 hod.
Mikulášská nadílka 5.12.9:30 hod.
Oslava s Lucií –děti z 8. ZŠ 13.12. 2017 8:00 hod.
Povídání nad adventním věncem  
Pečeme cukroví, perníčky, výstava 13.12.od 8:00 hod.
Besídky všech tříd pro rodiče  
Vánoční besídka pro zaměstnancea hosty 20.12. 2017 od 10 hod.

Leden

Den Tříkrálový 5.1.2018 od 9:30 hod.
Sférické kino- Polární tučňáci  
Sportujeme na sněhu, stavíme sněhuláky  
Třídní schůzka předškoláčků  

Únor

Karnevalový rej 15.2.2018 9:30 hod.
Zoubky s p.Dandarovou  

Březen

Nabídka a prodej knih  
Návštěva knihovny  
Návštěva 1.tříd v 7.ZŠ, 8.ZŠ  
Hudební koncert 27.3.2018 v 8:30 hod.8:301.sk.
  2.sk.
Návštěva u lékaře- Mudr. Janečková  
Vynášení zimydomluvit plavání JV 21.3.2018 v 9:30 hod.
Návštěva 1.tříd v 8.ZŠ  
Návštěva dětí z ZUŠ pro 3. a 4. třídu  
Sběr papíru, pet lahví, plast.víček, hliníku  
Schůzky rodičů 22.3. od 15:00 hod. 3.,4.třída
  27.3. od 15.hod. 1.a2.tř.

Duben

O slepičce domluva s Ivou 9.4.2018 v 9:15 hod. 45 dětí
Dopravní dopoledne, soutěže v MŠ -ZAHRADA  
Policie a doprava  
Za Matějem a Kačkou, pavoučkem Potemníkem-kryt a únikové cesty  
Pan Jirák a modely aut  
Výlet  

Květen

Návštěva Hasičů  
Besídky maminkám- 10.5. 2.tř.
  15.5.1.t.
Výstavky prací – Moje maminka  
Polodenní výlet-Poznáváme město  
Radostný den-setkání děti z 8.ZŠ a děti naší MŠ  
Liduščino divadlo 28.5.2018 od 9:00 hod.

Červen

Oslava dětského dne 1.6.2018- 9:00 hod.
Mořský svět-Ryby špejle 4.6.2018
Pohádka o zvířátkách p. Bílý 14.6.2018 od 9:00 hod.
Výlet  
Výlety po okolí  
Sběr papíru, plastových víček, hliníku  
Setkání plavců s rodiči-bazén 4.ZŠ ELMA  
Pohádka Lampion  
Poplach v MŠ, únikové cesty  
Rozloučení s předšk. +discoloučení - 17 hod.
   3.a 4.třída

Předběžně naplánované akce se mohou změnit dle podmínek a organizace školy.


ŠVP – SVĚT NA DOTEK 2014 - 2017

Program naší školy je vytvořen dle podmínek a analýzy školy, zkušeností pedagogů, zaměstnanců a rodičů MŠ. Naším záměrem je prožitek, který vytváří postoje, připravuje dítě na šťastné aktivní dětství v souladu s pravidly a řádem, který dává dítěti jistotu, klid a klade si za úkol orientaci v různých životních situacích: SAMOSTATNOST, SPOLUPRÁCI, ZVÍDAVOST, KOMUNIKACI, POZOROVAT, ZKOUMAT, UMĚT PŘEMÝŠLET, TVOŘIT, HODNOTIT.

SVĚT NA DOTEK - je program, který přirozeně provází dítě na cestě životem.

 • Prochází oblastmi poznávání sebe, druhých lidí a všeho co nás obklopuje – SVĚT KOLEM NÁS
 • Cestuje přírodou a jejími zákonitostmi – SVĚT PŘÍRODY
 • Učí se pozorování, poznávání, vnímání přeměnit na zkušenosti, přemýšlí, řeší, hledá způsoby, seznamuje se, navazuje přátelské vazby, přizpůsobování – SVĚT POROZUMĚNÍ A PŘÁTELSTVÍ
 • Prožívá krásu českých společenských zvyků, tradic a svátků, získává dojmy, prožitky, upevňuje si lásku k rodině, řeči, vlasti – SVĚT LIDOVÝCH TRADIC A ZVYKU NÁŠ

  PROGRAM JE PRO DÍTĚ CESTOU K RADOSTI Z POZNÁVÁNÍ, SMYSLOVÉHO VNÍMÁNÍ, ZVÍDAVOSTI A NOVÉ ZKUŠENOSTI.

  Co je Projektové téma?

  Je určeno pro rodiče,kteří se chtějí zapojit do činností mateřské školy se svým dítětem. Rodiče si mohou vybrat některé z nabízených témat a podle svých možností přijít po domluvě s paní učitelkou do třídy nebo i pro celou mateřskou školu ukázat své zájmy, znalosti nebo něco o své práci.

  Projektové téma

      Září - (projektové téma: „Moje zahrádka“)
      Říjen - (projektové téma: „Moje nejmilejší pohádka“)
      Listopad - (projektové téma: „Co nejradši dělám“)
      Prosinec - (projektové téma: „Co pekla moje maminka“)
      Leden - (projektové téma: „Škola plná kamarádů“)
      Únor - (projektové téma: „Mé zvířátko“)
      Březen - (projektové téma: „Moje nejoblíbenější knížka“)
      Duben - (projektové téma: „Oblíbený dopravní prostředek“)
      Květen - (projektové téma: „Kde pracuje táta, máma“)
      Červen - (projektové téma: „Místo, které mám rád“)

  Další aktivity školy v roce

   Labyrint Kladno - práce s hlínou v keramické dílně
   • čtvrtek 1xza 3 týdny - začátek říjen

   Plavecká škola Babyclub Elma - výuka plavání Plavecký výcvik je pro děti 3-4. tříd Rodiče přihlásí děti na plavecký kurz u učitelky na třídě. Každý musí přinést potvrzení lékaře o způsobilosti dítěte k plaveckému výcviku, který bude platný 1 rok pro všechny příležitosti sportovního vyžití dítěte, i školy v přírodě)-k dostání u učitelky na třídě od 15.9. vyzvedávejte. Platba se uskuteční v měsíci září. Bližší Inko na celoškolní schůzce rodičů , nástěnce školy, u třídních učitelek.
   • středa 1 x za 14 dní

   Zájmové chvilky ve škole Tyto termíny nejsou závazné, ale předběžně plánované. Vedení školy upřednostňuje akce školy před zájmovými chvilkami. Nenahrazují se.
   • středa - hra na zobcovou flétnu Pohádková flétnička Jaroslavy Černé
   • úterý, čtvrtek 12:30 - řečová průprava Královské říkání Jaroslavy Černé
   • odpolední chvilky - kreativní chvilky Štětečkování s duhovou vílou
   Škola v přírodě
   • dle zájmu rodičů možno zajistit

  Co je artefiletika?

  Moderní pojetí výtvarné výchovy, které využívá některých prostředků arteterapie. Navazuje na rozvoj tvořivosti dítěte, respektuje přirozené potřeby dítěte, vytváří možné nejlepší podmínky pro jeho individuální rozvoj.

  Artefiletikou se děti učí nabírat duševní sílu a pohodu, předcházet k jejich psychickému nebo sociálnímu selhávání v pozdějším věku. Od narození po celý život se každý člověk musí vyrovnávat se světem, v kterém žije. V jeho nitru se ukládají vzpomínky, zkušenosti a poznatky, rodí se názory, přání, propuká radost. Vzniká ale i úzkost, strach, negace.... Výtvarný projev zachytí ty nejskrytější obsahy, zveřejní je, člověk o nich přemýšlí, může se o nich vyjadřovat, posuzovat, dává jim TVÁŘ.

  Hlavním záměrem je zprostředkovat dítěti cestu ke světu kultury, přírody na základě jeho výtvarných zážitků, hudbou, tancem, pracovními dovednostmi.

  Cílem je výchovně zhodnotit výtvarnou aktivitu jako symbolického prostředníka mezi niterným světem dítěte a světem lidské kultury nebo přírody.

  Důležitou stránkou je příklad dospělého. Kdo s artefiletikou pracuje měl by mít potřebné osobní kvality. Předpokladem je moudrost, nadhled nad řešenými otázkami, citlivý vztah k dítěti a být vyrovnaný sám se sebou. Umět zpracovávat zážitky, citlivě je vnímat, hovořit o nich. Člověk napřed musí projít sebepoznáním, prohloubením empatických schopností, imaginací.
 • 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009
  Design by Svetainių kūrimas / graphics by jacha.cz 2013