MATEŘSKÁ ŠKOLA
Vrchlického 2337, KLADNO


„Nejlepším dárkem dítěti je čas, který mu věnujeme"

Školní rok 2018/2019

Roční plán akcí na školní rok 2018/2019

Září Celoškolní schůzka rodičů 11.9.2018 15:15 hod. 
Povídání o dravcích s p. Semeckým a rodiči 19.9.2018 v 15:15 hod.
Pečení srdcových perníků 18.9.2018 domluvit RK 
Oslava krále Václava v MŠ 27.9.2018 v 9:30 hod.
P.Jirák-představení modelů aut 20.9.2018 1 skup-8:30-1.,2.tř.
2skup.-9:30-3.,4.tř. 
Říjen Výstava jablka- zahrádkáři  od 2. třídy -domluvit RK 
Liduščino divadlo Červík Jiřík a světluška Liduška  8.10.2018 od 9:00 hod.
Když má svátek naše vlast – 50. let naší lípy  26.10.2018 10:00 hod.zahrada 
Nabídka prodeje knih na Vánoce  
Listopad Fotografování dětí, tříd  
Návštěva 4.ZŠ  
Podkovičky 8.11.2018 domluvit RK 
Proč se sbírá sběr 19.11. 1 sk.-9:00,
2.sk.-9:30 
Sběr papíru 15.11.2018
Družina svatého Martina 9.11.2018 9:30 hod. 
Prosinec Povídání nad adventním věncem domluvit RK
Čertovská pohádka Myška Eliška 3.12.2018 9.hod.
Svátek Barborky + Mikulášská nadílka 4.12.2018 8:30 hod. JV+JP
Oslava s Lucií –děti z 8. ZŠ 8.12. 2018 8:00 hod. SD
Betlémská hvězdička Kino Hutník 17.12.2018 10 hod. MŠ
Pečeme cukroví  
Besídky všech tříd pro rodiče  
Vánoční besídka pro zaměstnance a hosty 18.12.2018 od 10.00-11:00 h 
Leden Den Tříkrálový 4.1.2019 od 9:30 hod.
Sférické kino- Polární tučňáci 21.1.2019 v 8.30 
Sportujeme na sněhu, stavíme sněhuláky sportovní den na třídách 
Únor Karnevalový rej s Myškou Eliškou 19.2.2019 9:30 hod. 
Zoubky s p.Dandarovou od 8:00 domluvit IP
Návštěva Mudr.Janečkové domluvit JV 
Březen Nabídka a prodej knih  
Návštěva knihovny domluvit SD 
Návštěva 1.tříd v7., 8.ZŠ  
Hudební koncert domluvit SD IP 
Vynášení zimy 21.3.2019 v 9:30 hod.
Návštěva 1.tříd v 8.ZŠ  
Návštěva dětí z ZUŠ pro 3. a 4. třídu  
Sběr papíru, pet lahví, plast.víček, hliníku 28.3.2019
Schůzky rodičů 26.3. od 15:00 hod. 3.,4.třída,
27.3. od 15.hod. 1.a2.tř. 
Duben Dopravní dopoledne,soutěže v MŠ -ZAHRADA  
Policie a doprava domluvit JČ 
Za Matějem a Kačkou, pavoučkem Potemníkem-kryt a únikové cesty  
Zahradnický den-pěstitelské práce 
Výlet vláčkem-Lužná u Rakovníka domluvit IP 
Květen Besídky maminkám 14.5. 15:30 1 tř., 2.tř. 
Výstavky prací – Moje maminka  
Polodenní výlet-Poznáváme město, Medvědárium, Sletiště, Zámek 
Červen Den dětí 3.6.2019 od 9:30 hod.
Sportovní den 
Výlet vláčkem domluvit JV,SD
Setkání plavců s rodiči-bazén 4.ZŠ ELMA 
Besídky předškoláků 3.,4.třídy 
Rozloučení s předškoláky diskotančení Myšák Eda 13.6.2019 17.hod
Pan Bílý-Pohádka o zvířátkách 20.6.2019 9:30 hod.

Předběžně naplánované akce se mohou změnit dle podmínek a organizace školy či nasmlouvaných osob.
V průběhu roku škola upřesní data a čas připravovaných akcí (v plánu bez určených dat), zveřejní je na webu školy v kalendáři akcí a nástěnce školy.


ŠVP – SVĚT NA DOTEK 2017 - 2019

Program naší školy je vytvořen dle podmínek a analýzy školy, zkušeností pedagogů, zaměstnanců a rodičů MŠ. Naším záměrem je prožitek, který vytváří postoje, připravuje dítě na šťastné aktivní dětství v souladu s pravidly a řádem, který dává dítěti jistotu, klid a klade si za úkol orientaci v různých životních situacích: SAMOSTATNOST, SPOLUPRÁCI, ZVÍDAVOST, KOMUNIKACI, POZOROVAT, ZKOUMAT, UMĚT PŘEMÝŠLET, TVOŘIT, HODNOTIT.

SVĚT NA DOTEK - je program, který přirozeně provází dítě na cestě životem.

 • Prochází oblastmi poznávání sebe, druhých lidí a všeho co nás obklopuje – SVĚT KOLEM NÁS
 • Cestuje přírodou a jejími zákonitostmi – SVĚT PŘÍRODY
 • Učí se pozorování, poznávání, vnímání přeměnit na zkušenosti, přemýšlí, řeší, hledá způsoby, seznamuje se, navazuje přátelské vazby, přizpůsobování – SVĚT POROZUMĚNÍ A PŘÁTELSTVÍ
 • Prožívá krásu českých společenských zvyků, tradic a svátků, získává dojmy, prožitky, upevňuje si lásku k rodině, řeči, vlasti – SVĚT LIDOVÝCH TRADIC A ZVYKU NÁŠ

  PROGRAM JE PRO DÍTĚ CESTOU K RADOSTI Z POZNÁVÁNÍ, SMYSLOVÉHO VNÍMÁNÍ, ZVÍDAVOSTI A NOVÉ ZKUŠENOSTI.

  Co je Projektové téma?

  Je určeno pro rodiče,kteří se chtějí zapojit do činností mateřské školy se svým dítětem. Rodiče si mohou vybrat některé z nabízených témat a podle svých možností přijít po domluvě s paní učitelkou do třídy nebo i pro celou mateřskou školu ukázat své zájmy, znalosti nebo něco o své práci.

  Projektové téma

      Září - (projektové téma: „Moje zahrádka“)
      Říjen - (projektové téma: „Moje nejmilejší pohádka“)
      Listopad - (projektové téma: „Co nejradši dělám“)
      Prosinec - (projektové téma: „Co pekla moje maminka“)
      Leden - (projektové téma: „Škola plná kamarádů“)
      Únor - (projektové téma: „Mé zvířátko“)
      Březen - (projektové téma: „Moje nejoblíbenější knížka“)
      Duben - (projektové téma: „Oblíbený dopravní prostředek“)
      Květen - (projektové téma: „Kde pracuje táta, máma“)
      Červen - (projektové téma: „Místo, které mám rád“)

  Další aktivity školy v roce

   Labyrint Kladno - práce s hlínou v keramické dílně
   • čtvrtek 1xza 3 týdny - začátek říjen

   Plavecká škola Babyclub Elma - výuka plavání Plavecký výcvik je pro děti 3-4. tříd Rodiče přihlásí děti na plavecký kurz u učitelky na třídě. Každý musí přinést potvrzení lékaře o způsobilosti dítěte k plaveckému výcviku, který bude platný 1 rok pro všechny příležitosti sportovního vyžití dítěte, i školy v přírodě)-k dostání u učitelky na třídě od 15.9. vyzvedávejte. Platba se uskuteční v měsíci září. Bližší Inko na celoškolní schůzce rodičů , nástěnce školy, u třídních učitelek.
   • středa 1 x za 14 dní

   Zájmové chvilky ve škole Tyto termíny nejsou závazné, ale předběžně plánované. Vedení školy upřednostňuje akce školy před zájmovými chvilkami. Nenahrazují se.
   • středa - hra na zobcovou flétnu Pohádková flétnička Jaroslavy Černé a Renaty Krucké
   • úterý, čtvrtek 12:30 - řečová průprava Královské říkání Jaroslavy Černé
   • odpolední chvilky - kreativní chvilky Štětečkování s duhovou vílou

  Co je artefiletika?

  Moderní pojetí výtvarné výchovy, které využívá některých prostředků arteterapie. Navazuje na rozvoj tvořivosti dítěte, respektuje přirozené potřeby dítěte, vytváří možné nejlepší podmínky pro jeho individuální rozvoj.

  Artefiletikou se děti učí nabírat duševní sílu a pohodu, předcházet k jejich psychickému nebo sociálnímu selhávání v pozdějším věku. Od narození po celý život se každý člověk musí vyrovnávat se světem, v kterém žije. V jeho nitru se ukládají vzpomínky, zkušenosti a poznatky, rodí se názory, přání, propuká radost. Vzniká ale i úzkost, strach, negace.... Výtvarný projev zachytí ty nejskrytější obsahy, zveřejní je, člověk o nich přemýšlí, může se o nich vyjadřovat, posuzovat, dává jim TVÁŘ.

  Hlavním záměrem je zprostředkovat dítěti cestu ke světu kultury, přírody na základě jeho výtvarných zážitků, hudbou, tancem, pracovními dovednostmi.

  Cílem je výchovně zhodnotit výtvarnou aktivitu jako symbolického prostředníka mezi niterným světem dítěte a světem lidské kultury nebo přírody.

  Důležitou stránkou je příklad dospělého. Kdo s artefiletikou pracuje měl by mít potřebné osobní kvality. Předpokladem je moudrost, nadhled nad řešenými otázkami, citlivý vztah k dítěti a být vyrovnaný sám se sebou. Umět zpracovávat zážitky, citlivě je vnímat, hovořit o nich. Člověk napřed musí projít sebepoznáním, prohloubením empatických schopností, imaginací.
 • 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009
  Design by Svetainių kūrimas / graphics by jacha.cz 2013