Počítání: zajíčci (leden 2023)

Lyžujeme a bobujeme: broučci (leden 2023)Stavíme domečky a zvířátka: sovičky (leden 2023)