Bezpečnostní opatření

Vzhledem ke zvýšené ochraně bezpečnosti dětí, zpřísňujeme bezpečnostní opatření těmito body:

  • do šatny vstupujte pouze s ochranou úst (respirátorem) a vzhledem k udržení zdraví všech osob ve škole, udržujte rozestupy 2 m a důslednou hygienu rukou
  • rodiče nesmí vstupovat do školní budovy po uzavření školy
  • pokud potřebujete pozdější příchod dítěte do třídy, jednejte předem s učitelkou třídy
  • pokud potřebujete jednat s třídní učitelkou, kontaktujte přímo paní učitelku
  • po předání, vyzvednutí dítěte ze třídy se rodiče nesmí volně pohybovat v prostorách školy (hledání hraček, pyžam, věcí…)

Děkujeme, že chápete a respektujete veškerá bezpečností opatření, která nám pomáhají zajistit bezpečnost dětí po dobu pobytu ve škole.