Dokumenty

Informace povinném o předškolním vzdělávání

Podpůrná opatření.doc

Doporučení k problematice pozdního vyzvedávání.doc

Všeobecné informace o povinném předškolním vzdělávání.docx

Informační brožura pro rodiče dětí navštěvujících předškolní vzdělávání.pdf

Žádosti a potvrzení
Zápis
Prázdninový provoz
Řády
Rozpočet