Informace pro rodiče nových dětí

Vážení rodiče,

vaše dítě začne ve školním roce 2023/2024 navštěvovat naší mateřskou školu. Dovolili jsme si vás oslovit několika radami a usnadnit tím vstup vašeho dítěte do mateřské školy. Vztah rodičů a školy je pro nás důležitý. Rádi bychom, aby se vám a hlavně vašemu dítěti v mateřské škole líbilo a bez problémů se začlenilo do kolektivu vrstevníků.

Desatero pro rodiče nově přijatých dětí najdete zde.

Prvních dnů v mateřské škole se neobávejte, všechny paní učitelky i pomocný personál mají letité zkušenosti a budou vám i vašemu dítěti pomáhat s adaptací.

Informace o adaptaci najdete zde.

Při příchodu do mateřské školy si najdete třídu, do které bude vaše dítě docházet, podle příslušných zvířátek na seznamu u šaten i značku, která vaše dítě bude provázet po celou docházku v mateřské škole a její zapamatování je pro dítě velmi důležité. V šatně školy bude k dispozici paní učitelka a paní uklízečka. Rády vám pomohou. První den stačí donést pouze bačkůrky. Udělejte si na adaptaci dítěte čas, první návštěva školky by měla být krátká. Budeme ji společně prodlužovat podle zvládání odloučení od vás, rodičů, zvlášť u každého dítěte. Prosíme, konzultujte vše spojené s docházkou do mateřské školy s paní učitelkami, což je zvláště při adaptaci dětí velmi důležité.
Věnujte pozornost níže uvedeným informacím. Ostatní se dozvíte na třídních schůzkách, které budou probíhat nejpozději ve druhém zářijovém týdnu. Sledujte rovněž naše webové stránky, kde můžeme aktualizovat informace, především změny organizace a opatření souvisejícími s COVID-19. Důležité informace vždy najdete také na nástěnce v šatně a u jednotlivých tříd.

Provozní doba

Provozní doba mateřské školy zatím zůstává od pondělí do pátku od 6:30 do 16:30.

Předávání a odvádění dětí

Rodiče, případně jimi pověřená osoba, je povinna osobně předat dítě učitelce/službě v šatně a zároveň informovat o případné změně chování nebo zdravotního stavu dítěte (nechutenství, kašel apod.).

Děti odvádí rodiče, případně jimi pověřená osoba, pro kterou rodiče vyplní plnou moc k předávání a odvádění dítěte.

Pozdější příchody a nepřítomnost

Pozdější příchody, známá nepřítomnost i odchody dětí z mateřské školy po obědě se zapisují do sešitů u tříd, v šatně školy a navíc se hlásí u učitelek ve třídě. Vyzvedávání po obědě probíhá nejpozději do 13:00 hodin, případně se hlásí do 7:45 na telefonním čísle +420 720 937 062. Pravidelné pozdější příchody musí rodiče domluvit ve třídě s učitelkou.

Nepřítomnost dítěte z důvodu nemoci se oznamuje telefonicky na telefonním čísle +420 720 937 062, případně osobně učitelkám ve třídě.

Oblečení

Pohodlné a vzdušné, aby se v něm cítilo celý den dobře a zvládne si jej téměř samo svléknout i obléknout:

  • jedno oblečení do třídy
  • jedno na pobyt venku, takové, ve kterém se může ušpinit a ví, že nebude hubováno
  • bačkory do třídy
  • vhodnou obuv na vycházky nebo na zahradu
  • v létě kraťasy, tričko
  • náhradní oblečení – punčocháče/legíny, spodní prádlo, tričko, ponožky, tepláky (do igelitového/látkového sáčku)
  • gumovky
  • pláštěnka
  • pyžamo
Prosíme označit věci jménem dítěte nebo značkou.
Stravovna

Informace o stravovně najdete zde.

Úplata za vzdělávání

Informace o úplatě za vzdělávání (školném) najdete zde.

Další informace

Organizační informace najdete zde.

Příchody a odchody najdete zde.

Průvodce pro rodiče najdete zde.

Pro zajímavost

Prababičky radí.docx – Jak děti vychovat k moudrosti a dobrotě (něco na tom je… přečtěte si a posuďte…)

Těšíme se na zdárnou spolupráci. S pokorou a přáním spokojenosti

Jana Minářová – ředitelka a kolektiv Mateřské školy Kladno, Vrchlického 2337