Koronavirus: Aktuální informace

Všechny prosíme o pochopení a shovívavost v této mimořádné situaci, ve které reagujeme na aktuální vývoj a dostupné informace. Poslední aktualizace proběhla ve čtvrtek 15. dubna 2021 – 22:00:

 • Aktuální informace týkající se škol a školských zařízení, naleznete zde.
 • Více informací o ošetřovném můžete najít zde. Podle nových pravidel již škola nevyplňuje žádné potvrzení.
 • Nejčastější dotazy ke školství a koronaviru můžete najít zde. 
Zkušební PCR testování ze slin
 • Ve dnech 16. a 23. dubna 2021 proběhne v naší mateřské škole se souhlasem rodičů, který si můžete stáhnout zde, zkušební testování všech přítomných dětí PCR testy na přítomnost viru COVID-19, a to ze slin dětí pomocí tamponů a bezpečných odběrných soustav zajišťovaných laboratořemi SPADIA LAB a.s.
 • Jedná se o jednoduchý odběr vzorku ze slin, kde ve zkumavce je umístěný vatový tampón, který se vloží do úst a 1-2 minuty se ponechá v ústech, aby dostatečně nasákl slinami. Pak se vrátí zpět do zkumavky.
 • Instruktážní návod můžete najít zde a instruktážní video můžete najít zde.
 • Pokud rodič zkušební PCR test odmítne, či není-li dítě 16. nebo 23. dubna 2021 přítomno, bude testováno v dalším týdnu antigenním testem 2x týdně – v pondělí a čtvrtek. 
 • Výsledek PCR testu ze slin bude sdělován laboratoří do 24 hodin. Pokud se z odevzdaných vzorků potvrdí pozitivní test dítěte, musí jít celá třída i s personálem (netýká se osob, jež prodělaly onemocnění na COVID-19 a jsou 90 dní imunní) do karantény.
 • Vzhledem k tomu, že testování PCR testy je zkušební, po oba výše uvedené 2 dny jsou odběry bezplatné (úhradu zajistil Magistrát města Kladna).
 • V následujícím období budou mít rodiče možnost případného pokračování v tomto způsobu testování, ovšem za vlastní úhradu. Cena jednoho PCR testu by měla být 150 Kč včetně DPH.
Informace o opatřeních od 12. dubna 2021
 • Dle rozhodnutí vlády (ze dne 6. dubna 2021) budou moci v pondělí 12. dubna 2021 nastoupit do MŠ děti, které mají povinnou předškolní docházku.
 • Nastoupit mohou i mladší děti rodičů z IZS, a to po dohodě s ředitelkou (e-mailem, telefonicky). Za tyto děti platí rodiče úplatu a stravné jako za běžných podmínek.

 • Děti nemusí mít roušku.
 • Školám a školským zařízením je uložena povinnost testovat děti 2x týdně antigenními testy.

 • Testovat budeme zpravidla v pondělí a čtvrtek. Pokud nebude dítě přítomno v těchto dnech, bude testováno jindy.
 • Diagram testování účastníků prezenční výuky můžete najít zde. Instruktážní video můžete najít zde.
 • Děti, které jsou po prodělaném onemocnění COVID-19 se nemusí testovat (do 90 dnů po RT-PCR testu s pozitivním výsledkem – viz Manuál testování), pokud rodiče před nástupem dítěte do MŠ prokazatelně doloží ředitelce školy tuto skutečnost potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou nebo zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě.
Podrobné pokyny
 • V těchto dnech přivádějte dítě nejpozději do 7:30 a počítejte s tím, že budete v MŠ čekat cca 15 minut na výsledek testu – přijďte
  proto s časovou rezervou.
 • Testování samotné bude prováděno ve vstupních prostorách, testovat své dítě bude rodič (zákonný zástupce), paní učitelka bude pouze průvodce, zapisovatel záznamu a bude dohlížet na správné
  provedení. Neposílejte proto v těchto dnech dítě se starším sourozencem.

 • Po provedení testu rodič vyčká cca 15 minut na výsledek.

 • Děti budou rozděleny do tříd s maximálním počtem 15 dětí ve skupině.
 • Dodržována budou všechna stávající hygienická opatření – mytí
  rukou po příchodu, dezinfekce, časté větrání, zvýšený pobyt venku, atd.
 • Osoby přivádějící a vyzvedávající dítě musí být v prostorách MŠ v
  respirátoru FFP2.
 • Do budovy MŠ nesmí být vpuštěno více osob, proto přivádějte/odvádějte dítě v doprovodu jen 1 osoby.
Upozornění
 • Do MŠ nebudou přijaty děti, které jeví známky respiračního onemocnění a též děti, které neabsolvují antigenní test nebo jeho výsledek budou mít pozitivní. Pokud v průběhu vzdělávání budou děti projevovat příznaky např. zvýšenou teplotu, bolest hlavy, v krku, svalů a kloubů, břicha, nevolnost, zažívací obtíže, ztrátu chuti, nebo čichu, ucpaný nos, rýmu, suchý kašel, dušnost budou muset být vyřazeny z kolektivu.
 • Do budovy MŠ smí vstoupit pouze osoby zdravé.

 • Pokud máte podezření na nákazu Covid-19 u sebe nebo dalších blízkých, případně pokud máte pozitivní test na Covid-19, nevstupujte do prostor MŠ a případné vyzvednutí dítěte zajistěte jinou osobou.
Důležité odkazy