Koronavirus: Aktuální informace

Všechny prosíme o pochopení a shovívavost v této mimořádné situaci, ve které reagujeme na aktuální vývoj a dostupné informace. Poslední aktualizace proběhla v úterý 1. června 2021 – 22:00.

 • Aktuální informace týkající se škol a školských zařízení platné od 8. června 2021 můžete najít zde.
 • Nejčastější dotazy ke školství a koronaviru můžete najít zde. 
Informace K provozu od 3. května 2021

Od pondělí 3. května 2021 bude provoz v naší mateřské škole probíhat pro všechny děti standardním způsobem:

 • vstup pro děti bez příznaků respiračního onemocnění
 • bez testování dětí
 • bez používání ochrany úst a nosu u dětí
Podmínky vstupu

Upozorňujeme, že osoby (dítě včetně doprovodu) s příznaky infekčního onemocnění nemohou do mateřské školy vstoupit. Příznaky infekčního (respiračního) onemocnění rozumíme:

 • zvýšenou tělesnou teplotu
 • suchý kašel
 • dušnost
 • zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)
 • ztrátu chuti a čichu
 • bolest v krku
 • bolest svalů a kloubů
 • rýmu/ucpaný nos
 • bolest hlavy

Žádáme vás o co největší součinnost a zodpovědnost při projevech respiračních potíží u vašich dětí a jejich přítomnosti v mateřské škole. Vzhledem k současné situaci a doporučení z manuálu MŠMT, budou všechny děti, u kterých se tyto zdravotní problémy projeví, odeslány po kontaktování a domluvě se zákonným zástupcem domů. Apelujeme na vás a prosíme, neposílejte děti nachlazené do školy, velmi nám to všem usnadní stávající situaci.

Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.

S dítětem do šatny může vstoupit jen 1 osoba, které bude změřena teplota, stejně i dítěti. Každá osoba dodržuje 3R = ruce + rozestupy (2 m) + respirátor/rouška. Společná šatna musí zůstat bezpečná pro všechny, proto respektujte posečkáním na pokyn provozního zaměstnance, který řídí bezpečnou organizaci v šatně. Prosím, jde o zdraví nás všech.

Děti v mateřské škole nemají povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest. Dospělí a zaměstnanci mají povinnost nosit respirátor v budově školy.

Máte-li další dotazy, potřebujete-li nějaké další informace dohodněte si schůzku s třídní učitelkou, případně ředitelkou školy.

Za dodržování všech opatření moc děkujeme. Jana Minářová – ředitelka a kolektiv školičky

Důležité odkazy