Koronavirus: Aktuální informace

V souvislosti se šířením virového onemocnění způsobeného novým typem koronaviru COVID-19 průběžně přinášíme aktuální informace. Poslední aktualizace proběhla ve čtvrtek 14. května 2020 – 9:30:

  1. Mateřská škola se s omezeným provozem znovuotevírá přihlášeným dětem od 25. května 2020, a to v provozní době od 6:30 do 16:00. Pravidla vstupu můžete najít zde.
  2. Organizační informace a pokyny týkající se uvolňování opatření můžete najít zde.
  3. Zde najdete informace týkající se zápisu pro školní rok 2020/2021, který bude probíhat dle opatření z 3. dubna 2020.
  4. Vzhledem k uzavření mateřské školy je ředitelkou od 18. března 2020 zkrácena úplata za vzdělávání, a to na 300 Kč za měsíc březen 2020 a na 0 Kč za měsíc duben 2020. Vyúčtování proběhne v průběhu následujících měsíců. Další informace budou sdělovány dle vývoje nouzového stavu a budeme je i nadále průběžně aktualizovat.
  5. Provoz Mateřské školy Kladno, Vrchlického 2337 je vzhledem k epidemiologické situaci od 18. března 2020 přerušen (tisková zpráva). Ohledně žádosti o ošetřovné nás prosím kontaktujte e-mailem na info@mskladnovrchlickeho.cz, případně telefonicky na +420 720 937 062. Formulář žádosti o ošetřovné vám zašleme naskenovaný. Všechny informace o čerpání ošetřovného můžete najít na webových stránkách ČSSZ a MPSV. Aktualizovaný doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy), včetně informací o tom, jak posléze naložit s potvrzenou žádostí, můžete najít zde.
  6. Otevřené mateřské školy, které budou zajišťovat nouzový stav jsou Mateřská škola Kladno, R. Svobodové 2597, Mateřská škola Kladno, Jaroslava Foglara 2343 a Mateřská škola Kladno, Kořenského 380. Tyto tři mateřské školy budou zajišťovat péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci pracují jako zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, příslušníci ozbrojených sil nebo pedagogickými/ nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení či jiných profesí nezbytných pro zajištění chodu státu. Splňujete-li tyto podmínky, je nutné si v naší škole vyzvednout kopii evidenčního listu a potvrzení lékaře o očkování dítěte, které předáte v zajišťující škole.
  7. Aktuální informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy po vyhlášení nouzového stavu jsou k dispozici zde. Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu nahrazuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví z 10. března 2020.