Koronavirus: Aktuální informace

V souvislosti se šířením virového onemocnění způsobeného novým typem koronaviru COVID-19 průběžně přinášíme aktuální informace. Poslední aktualizace proběhla v pátek 20. března 2020 – 17:00:

  1. Provoz Mateřské školy Kladno, Vrchlického 2337 je vzhledem k epidemiologické situaci od 18. března 2020 přerušen (tisková zpráva). Ohledně žádosti o ošetřovné nás prosím kontaktujte e-mailem na info@mskladnovrchlickeho.cz, případně telefonicky na +420 720 937 062. Formulář žádosti o ošetřovné vám zašleme naskenovaný.
  2. Otevřené mateřské školy, které budou zajišťovat nouzový stav jsou Mateřská škola Kladno, R. Svobodové 2597, Mateřská škola Kladno, Jaroslava Foglara 2343 a Mateřská škola Kladno, Kořenského 380. Tyto tři mateřské školy budou zajišťovat péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci pracují jako zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, příslušníci ozbrojených sil nebo pedagogickými/ nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení či jiných profesí nezbytných pro zajištění chodu státu. Splňujete-li tyto podmínky, je nutné si v naší škole vyzvednout kopii evidenčního listu a potvrzení lékaře o očkování dítěte, které předáte v zajišťující škole.
  3. Aktuální informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy po vyhlášení nouzového stavu jsou k dispozici zde. Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu nahrazuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví z 10. března 2020.