Plavecký výcvik

Plavecký výcvik pro předškolní třídy pro druhé pololetí školního roku 2021/2022 nebudeme sjednávat. Případné informace/vysvětlení podáme na třídních schůzkách v únoru. Datum třídních schůzek upřesníme do konce ledna.