Prázdninový provoz

Ve školním roce 2023/2024 zajišťuje Mateřská škola Kladno, Vrchlického 2337 prázdninový provoz pro přihlášené děti v období od 12. srpna do 23. srpna 2024 pro:

 • kmenové děti
 • děti z MŠ Švýcarská 2520
 • děti z MŠ Dánská 2373
 • děti z MŠ Vodárenská 2472

Letní prázdniny začínají v pondělí 1. července 2024:

 • Své žádosti na prázdninový provoz odevzdejte vyplněné včas, a to do 28. dubna 2024.
 • Po uvedeném termínu nebude ředitelka na žádost rodičů brát zřetel.
 • Pokud hlásíte děti i na jiné školy, vyplňte žádost na každou školu zvlášť. Přehled termínů jiných MŠ můžete najít zde.
 • Žádost o umístění dítěte v období letních prázdnin lze stáhnout zde, případně jsou k dispozici ve škole.
 • Až paní ředitelky prázdninových MŠ zašlou pokyny ohledně termínů plateb na jejich školách, pak je zveřejníme na nástěnce školy v šatně. Vyčkejte, prosím.
 • V dané termíny rodiče předem zaplatí počet nahlášených dnů docházky dítěte v jednotlivých prázdninových školách. Pokud rodiče nemají na jednotlivých školách v uvedeném termínu zaplacen poplatek za prázdninový provoz (úplata + stravné), nebude dítě do docházky v MŠ přijato.
 • Pokud přihlášené dítě na prázdninový provoz nebude do MŠ docházet (nemoc, změna rozhodnutí zákonných zástupců), vrací se pouze platba za stravné. Úplata za vzdělávání se nevrací. (Úplata se vypočítává dle počtu dní prázdninového provozu v jednotlivém měsíci.)
 • Pokud přihlášené dítě na prázdninový provoz nebude do MŠ docházet, vrací se pouze platba za stravné. Školné se nevrací. (Školné se vypočítává dle počtu dní prázdninového provozu v jednotlivém měsíci).

Prázdninové MŠ zajišťují provoz i pro děti z dalších MŠ. K pomoci vám je vždy připravena paní učitelka ve třídě, případě paní ředitelka.