Prázdninový provoz

Vyplněné přihlášky, které jsou k dispozici zde, případně v šatně, předávejte paní ředitelce do 30. dubna 2022.

Přihláška musí být na každou mateřskou školu vyplněna zvlášť. Na pozdější odevzdání nebude brán zřetel.

V průběhu poloviny května budou k dispozici další informace ohledně plateb na přihlášené mateřské školy.

Upozorňujeme, že každý přihlášený přijímá organizační, provozní a platební podmínky dané mateřské školy.

1., 4.-8. a 11.-15. července 2022

21. MŠ Vodárenská 2472

18.-22. a 25.-29. července 2022

12. MŠ Vrchlického 2337

1.-5. a 8.-12. srpna 2022

22. MŠ Dánská 2373

15.-19. a 22.-26. srpna 2022

35. MŠ Švýcarská 2520

29.-31. srpna 2022

12. MŠ Vrchlického 2337 – přípravný týden