PŘÍCHODY A ODCHODY

PŘÍCHOD

6:30 – 7:55

Příchozí děti si společně hrají v 1. třídě do 7:00 – 7:15. Po této době se rozcházejí s paní učitelkou do jednotlivých tříd.

UZAMYKÁNÍ

8:00

Pozdější příchod umožňujeme a respektujeme jen pokud je nahlášen den předem u třídní učitelky, případně v den příchodu oznámen telefonicky, a to nejdéle do 7:45.

ODCHOD PO OBĚDĚ

1. a 2. třída od 12:15
3. a 4. třída od 12:25

Šatna se uzamyká ve 13:00.

ODCHOD PO ODPOLEDNÍ SVAČINĚ

1. a 2. třída od 14:45
3. a 4. třída od 14:45

Dřívější odchody musí být předem domluveny.

ZAVŘENÍ ŠKOLY

Uzamknutí a zabezpečení školy alarmem probíhá v 16:30.