PŘÍCHODY A ODCHODY

Pro pohodovou organizaci chodu školy, dětí i rodičů žádáme o dodržování příchodů, odchodů a pravidel naší mateřské školy, které vám i nám usnadní a zkvalitní spolupráci, komunikaci, organizaci a výchovně-vzdělávací činnost.

Oceníme, pokud se budete řídit dle tohoto organizačního rozpisu a nebudete zbytečně čekat na zahradě/v šatně a my nebudeme muset popohánět děti u jídla, protože na ně dlouho již dlouho čekáte.

I my vám dokážeme vyhovět a respektovat vaše přání, věcné připomínky, a to zvláště budou-li ve prospěch dítěte, slučitelné s provozními a organizačními podmínkami školy.

Za vstřícnost, trpělivost a slušnost děkujeme.

PŘÍCHOD

6:30 – 7:55

Příchozí děti si společně hrají v 1. třídě do 7:00 – 7:15/7:30. Po této době se rozcházejí s paní učitelkou do jednotlivých tříd.

UZAMYKÁNÍ

8:00

Pozdější příchod umožňujeme a respektujeme jen pokud je nahlášen den předem u třídní učitelky, případně v den příchodu oznámen telefonicky, a to nejdéle do 7:45.

ODEMYKÁNÍ A ODCHOD PO OBĚDĚ

1. a 2. třída od 12:15
3. a 4. třída od 12:25

Šatna se uzamyká ve 13:00.

ODEMYKÁNÍ A ODCHOD PO ODPOLEDNÍ SVAČINĚ

1. a 2. třída od 14:45
3. a 4. třída od 14:45

Dřívější odchody musí být předem domluveny.

ZAVŘENÍ ŠKOLY

Uzamknutí a zabezpečení školy alarmem probíhá v 16:30.