Prohlášení o přístupnosti

Mateřská škola Kladno, Vrchlického 2337 se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016, o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky https://mskladnovrchlickeho.cz.

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1, z důvodu vyjímek uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný:

Některé obrázky neobsahují alternativní popis (Pravidlo 1.1 Textové alternativy). Vzhledem k množství fotografií jej není provozovatel webových stránek aktuálně schopen zpřístupnit. V tomto případě je dočasně uplatňována výjimka z důvodu nepřiměřené zátěže ve smyslu článku 5 směrnice (EU) 2016/2102.

Dokumenty ke stažení

Některé informace na těchto webových stránkách jsou v podobě dokumentů ke stažení, a to ve formátech DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout aplikace Word Viewer, Excel Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, která slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1. února 2024.

Prohlášení bylo revidováno dne 1. května 2024.

Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda vlastního posouzení.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Stále pracujeme na tom, aby byly tyto stránky přístupné všem uživatelům. Pokud narazíte na jakýkoliv problém, dejte nám prosím vědět. Pro sdělení námětů, postřehů či informací o problémech se zobrazováním těchto webových stránek prosím využijte e-mail info@mskladnovrchlickeho.cz.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva.

Digitální a informační agentura
odbor eGovernmentu
Na Vápence 915/14
130 00 Praha 3

E-mail: pristupnost@dia.gov.cz