Projekty a sponzoři

OP VVV: VÝZVA Č. 02 18 063

Od září 2019 do srpna 2021 je naše škola zapojena do dotačního projektu EU – výzva č. 02 18 063. Projektu je přiděleno registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013881 a celková výše dotace činí 525 740 Kč.

Cílem projektu je rozvoj v těchto oblastech:

  • Dočasné posílení personální podpory MŠ – školní asistent
  • Rozvoj pedagogických pracovníku ve využití nových metod komunikačních technologií (ICT), rozvoj digitálních kompetencí, kreativity dětí předškolního věku
  • Podpora pedagogů ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností pedagogů z různých škol
Předškolákovo individualizované vzdělávání

Spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou STEP s.r.o. v dotačním programu EU – Předškolákovo individualizované vzdělávání.

Sponzoři