Projekty, sponzoři a spolupráce

OP JAK: VÝZVA Č. 02 20 080

Od září 2023 do srpna 2025 je naše škola zapojena do dotačního projektu EU – výzva č. 02 22 002. Projektu bylo přiděleno registrační číslo CZ.02.02.XX/00/22_002/0005905, název našeho projektu je „MŠ Vrchlického OP JAK – personální podpora“ a celková výše dotace činí 557 659 Kč.

Cílem projektu je rozvoj v těchto oblastech:

 • 1.I/1 Školní asistent
 • 1.I/4 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ
 • 1.I/6 Inovativní vzdělávání dětí v MŠ
 • 1.I/8 Odborně zaměřená tématická a komunitní setkávání v MŠ

MŠ Vrchlického OP JAK – personální podpora – informační leták (publicita).pdf

OP VVV: VÝZVA Č. 02 20 080

Od září 2021 do srpna 2023 je naše škola zapojena do dotačního projektu EU – výzva č. 02 20 080. Projektu bylo přiděleno registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020201 a celková výše dotace činí 327 681 Kč.

Cílem projektu je rozvoj v těchto oblastech:

 • 3.I/1 Školní asistent – personální podpora MŠ
 • 3.I/9 Projektový den ve výuce (povinná aktivita)
Předškolákovo individualizované vzdělávání

Spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou STEP s.r.o. v dotačním programu EU – Předškolákovo individualizované vzdělávání.

Sponzoři
logo-nikon
Spolupráce
 • Spolek rodičů Mateřské školy Kladno, Vrchlického 2337
 • PPP Kladno (programy pro pedagogy, rodiče a děti)
 • PPP Kladno STEP  (zapojení do pilotního projektu STEP a TechSophia – herně-vzdělávací aplikace do tabletu, nové výukové nástroje „Jdu do školy“
 • ŠPC Kladno
 • Logopedické poradny v Kladně
 • Základní školy Kladno
 • LŠU Kladno
 • MUDr. Jana Janečková
 • Zubní preventistka
 • Kontrola očí Prima Visus -skrining zraku
 • ELMA s.r.o. – plavecká výuka
 • Ekologická Mrkvička
 • Zahrádkáři Kladno
 • Dětská knihovna Kladno
 • ČHZS Kladno
 • A další…
UKONČENÝ PROJEKT - OP VVV: VÝZVA Č. 02 18 063

Od září 2019 do srpna 2021 byla naše škola zapojena do dotačního projektu EU – výzva č. 02 18 063. Projektu bylo přiděleno registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013881 a celková výše dotace činila 525 740 Kč.

Cílem projektu byl rozvoj v těchto oblastech:

 • Dočasné posílení personální podpory MŠ – školní asistent
 • Rozvoj pedagogických pracovníku ve využití nových metod komunikačních technologií (ICT), rozvoj digitálních kompetencí, kreativity dětí předškolního věku
 • Podpora pedagogů ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností pedagogů z různých škol