Roční plán

Roční plán akcí na školní rok 2021/2022

Plán je pouze předpoklad, nikoliv skutečnost. Záleží na provozních podmínkách školy a např. na aktuálním epidemiologickém stavu.

Září

9. září 2021: celoškolní schůzka rodičů – 15:15

21.-23. září 2021: pečení srdcových perníků

27. x 29. září 2021: oslava krále Václava

výlet 3. třídy

Říjen

4. října 2021: Jak pejsek a kočička pouštěli draka – Divadlo Úsměv

18. října 2021: Jak se dělá písnička s panem Bílým – 9:30

27. října 2021: když má svátek naše vlast – 10:00 na zahradě

nabídka a prodej knih

Listopad

8.-10. listopadu 2021: pečení podkoviček

11. listopadu 2021: družina svatého Martina – 9:30

30. listopadu 2021: povídání nad adventním věncem

fotografování dětí

Prosinec

3. prosince 2021: svátek Barborky – 8:30

3. prosince 2021: Mikulášská nadílka – 9:30

11. prosince 2021: oslava s Lucií – 9:00 s dětmi z 8. ZŠ

6., 13. a 20. prosince 2021: povídání nad adventním věncem

20. prosince 2021: vánoční besídka pro zaměstnance, důchodce a hosty

pečeme cukroví, perníčky, výstava – v době adventu dle užší domluvy

besídky všech tříd pro rodiče – aktuální termín bude zveřejněn

Leden

6. ledna 2022: Tříkrálový den – 9:30

sportujeme na sněhu a stavíme sněhuláky

návštěvy prvních tříd – dle aktuálního stavu

kontrola zraku dětí – Visus

Únor

22. x 24. února 2022: karnevalový rej s Relaxem a myšákem Edou – 9:30

zoubky s paní Dandarovou – dle aktuálního stavu

návštěva u lékaře – MUDr. Janečková – dle aktuálního stavu

Březen

7. března 2022: Rytířská pohádka – 9:00

21. března 2022: vynášení zimy – 9:30

nabídka a prodej knih

návštěva knihovny – dle aktuálního stavu

schůzky rodičů předškoláků – dle aktuálního stavu

návštěva dětí z ZUŠ pro 3. a 4. třídu – dle aktuálního stavu

Duben

4. dubna 2022: výchovný koncert Duo Jaroslav – 9:00

26. dubna 2022: Za Matějem a Kačkou, pavoučkem Potemníkem – kryt a únikové cesty – 9:00

dopravní dopoledne, soutěže – na zahradě

návštěva hasičů

Policie ČR a doprava

výlet

Květen

30. května 2022: pohádka O Terezce a Matějovi – 9:00

besídky maminkám nebo výstavky prací 1. a 2. tříd

polodenní výlet – poznáváme město

radostný den – setkání s dětmi z 8. ZŠ

prodej knih

Červen

1. x 2. června 2022: den dětí

výlety po okolí – Hřebeč, Čabárna

rozloučení s předškoláky + Myšák Eda + pasování

Školní vzdělávací program „Svět na dlani“

Program naší školy je vytvořen dle podmínek a analýzy školy, zkušeností pedagogů, zaměstnanců a rodičů mateřské školy. Naším záměrem je prožitek, který vytváří postoje, připravuje dítě na šťastné aktivní dětství v souladu s pravidly a řádem, který dává dítěti jistotu, klid a klade si za úkol orientaci v různých životních situacích: Samostatnost, spolupráce, zvídavost, komunikace, pozorovat, zkoumat, umět přemýšlet, tvořit, hodnotit.

„Svět na dlani“ je program, který přirozeně provází dítě na cestě životem. Prochází oblastmi poznávání sebe, druhých lidí a všeho co nás obklopuje – svět kolem nás. Cestuje přírodou a jejími zákonitostmi – svět přírody. Učí se pozorování, poznávání, vnímání přeměnit na zkušenosti, přemýšlí, řeší, hledá způsoby, seznamuje se, navazuje přátelské vazby, přizpůsobování – svět porozumění a přátelství. Prožívá krásu českých společenských zvyků, tradic a svátků, získává dojmy, prožitky, upevňuje si lásku k rodině, řeči, vlasti – svět lidových tradic a zvyků náš. Program je pro dítě cestou k radosti z poznávání, smyslového vnímání, zvídavosti a novým zkušenostem.

Další školní a mimoškolní aktivity

Akce plánujeme, ale i zde platí, že se uskuteční dle epidemiologické situace a provozních podmínek školy.

Kouzelná flétnička – čtvrtek

Královské říkání (řečová průprava) – úterý

Plavecký výcvik pro 3. a 4. třídu – středa jednou za 14 dní

Keramika 1-2 výrobky za pololetí

Tvořivé chvilky dle plánu jednotlivých tříd

Práce s tablety, Magic boxem a jinou technikou dle plánu jednotlivých tříd

Artefiletika

Moderní pojetí výtvarné výchovy, které využívá některých prostředků arteterapie. Navazuje na rozvoj tvořivosti dítěte, respektuje přirozené potřeby dítěte, vytváří možné nejlepší podmínky pro jeho individuální rozvoj.

Artefiletikou se děti učí nabírat duševní sílu a pohodu, předcházet k jejich psychickému nebo sociálnímu selhávání v pozdějším věku. Od narození po celý život se každý člověk musí vyrovnávat se světem, v kterém žije. V jeho nitru se ukládají vzpomínky, zkušenosti a poznatky, rodí se názory, přání, propuká radost. Vzniká ale i úzkost, strach, negace… Výtvarný projev zachytí ty nejskrytější obsahy, zveřejní je, člověk o nich přemýšlí, může se o nich vyjadřovat, posuzovat, dává jim tvář.

Hlavním záměrem je zprostředkovat dítěti cestu ke světu kultury, přírody na základě jeho výtvarných zážitků, hudbou, tancem, pracovními dovednostmi.
Cílem je výchovně zhodnotit výtvarnou aktivitu jako symbolického prostředníka mezi niterným světem dítěte a světem lidské kultury nebo přírody.

Důležitou stránkou je příklad dospělého. Kdo s artefiletikou pracuje měl by mít potřebné osobní kvality. Předpokladem je moudrost, nadhled nad řešenými otázkami, citlivý vztah k dítěti a být vyrovnaný sám se sebou. Umět zpracovávat zážitky, citlivě je vnímat, hovořit o nich. Člověk napřed musí projít sebepoznáním, prohloubením empatických schopností, imaginací.