Roční plán

Roční plán akcí na školní rok 2023/2024

Akce, časy a termíny jsou nezávazné, mohou se vlivem jiných událostí změnit, posunout, případně i zcela zrušit.

Září

12. září 2023: Celoškolní schůzka rodičů – 15:15

19. září 2023: Projektový den – Stavitel mostů – 3. třída – od 8:30

26. září 2023: Projektový den – Stavitel mostů – 4. třída – od 8:30

27. září 2023: Oslava krále Václava

Říjen

2. října 2023: Projektový den – Malý architekt – 3. třída – od 08:30

3. října 2023: Projektový den – Malý architekt – 4. třída – od 08:30

9. října 2023: Interaktivní program TAMTAM – sluch – od 9:00 do 9:45

16. října 2023: Z pohádky do pohádky s panem Bílým – 9:30

24. října 2023: Projektový den – Malý inženýr – 3. třída – od 08:30

27. října 2023: Když má svátek naše vlast

30. října 2023: Trable s příšerou – vzdělávací program Do světa – od 9:00 do 9:45

30. října 2023: Projektový den – Malý inženýr – 4. třída – od 08:30

Prima Vizus – kontrola očí

Nabídka a prodej knih

Sběr papíru, víček a hliníku

Listopad

2. listopadu 2023: Dravci – pan Semecký – akce s rodiči – od 15:00

6. listopadu 2023: Projektový den – Stavitel věží – 3. třída – od 08:30

7. listopadu 2023: Projektový den – Stavitel věží – 4. třída – od 08:30

7.-10. listopadu 2023: Pečení podkoviček

10. listopadu 2023: Družina svatého Martina – od 9:30

13. listopadu 2023: Projektový den – Malý projektant – 3. třída – od 08:30

23. listopadu 2023: Projektový den – Malý projektant – 4. třída – od 08:30

27. listopadu 2023: Kouzelné Vánoce – Svěrákovy písničky – od 9:00

30. listopadu 2023: Projektový den – Malý vodohospodář – 3. třída – od 08:30

Fotografování dětí

Prosinec

4. prosince 2023: Svátek Barborky – dopoledne

5. prosince 2023: Mikulášská nadílka – dopoledne

7. prosince 2023: Projektový den – Malý vodohospodář – 4. třída – od 08:30

13. prosince 2023: oslava s Lucií a úklid ve třídách – dopoledne

21. prosince 2023: Vánoční besídka pro zaměstnance, důchodce a hosty

Povídání nad adventním věncem

Pečeme cukroví, perníčky, výstava

Besídky všech tříd pro rodiče

Jarmark – výroba s rodiči

Leden

5. ledna 2024: Tříkrálový den – od 9:45

8. ledna 2024: Projektový den – Logické hry I – 3. třída – od 08:30

9. ledna 2024: Projektový den – Logické hry I – 4. třída – od 08:30

11. ledna 2024: Projektový den – Logické hry II – 3. třída – od 08:30

22. ledna 2024: Projektový den – Logické hry II – 4. třída – od 08:30

Sportujeme na sněhu a stavíme sněhuláky

Únor

13. února 2024: karnevalový rej Rádia Relax – od 10:00

Projektový den – Zoubky – s paní Dandarovou

Projektový den – Zdraví – s MUDr. Janečkovou

Sběr papíru, víček a hliníku

Březen

18. března 2024: vzdělávací program – Skřítky krmit dovoleno – od 9:00 do 10:45

21. března 2024: vynášení zimy – od 9:30

Začátek plaveckého výcviku – každý pátek od druhého pololetí

Nabídka a prodej knih

Návštěva knihovny

Schůzky rodičů

Duben

29. dubna 2024: vzdělávací program – Hlavně, ať se nevzbudí – od 9:00 do 10:45

Dopravní dopoledne, soutěže – na zahradě

Za Matějem a Kačkou, pavoučkem Potemníkem – kryt a únikové cesty

Policie ČR a doprava

Fotografování dětí

Květen

Besídky maminkám pro 1. a 2. třídy

Výstavky prací – moje maminka                        

Polodenní výlet – poznáváme město

Výlet – Čabárna, Sletiště, Zámek a Medvědárium

Nabídka a prodej knih

Červen

31. května – 3. června 2024: oslavy dětského dne

13. června 2024: Rozloučení s předškoláky a disko loučení s Myšákem – rádio Relax – od 17:00

24. června 2024: Knoflíková pohádka (Svěrákovy písničky) – od 9:00

Výlety po okolí

Besídka pro rodiče přeškoláků

Sběr papíru, víček a hliníku

Školní vzdělávací program „Svět poznávání provází dítě na cestě životem“

Program naší školy je vytvořen dle podmínek a analýzy školy, zkušeností pedagogů, zaměstnanců a rodičů mateřské školy. Naším záměrem je prožitek, který vytváří postoje, připravuje dítě na šťastné aktivní dětství v souladu s pravidly a řádem, který dává dítěti jistotu, klid a klade si za úkol orientaci v různých životních situacích: Samostatnost, spolupráce, zvídavost, komunikace, pozorovat, zkoumat, umět přemýšlet, tvořit, hodnotit.

„Svět poznávání provází dítě na cestě životem“ je program, který přirozeně provází dítě na cestě životem. Prochází oblastmi poznávání sebe, druhých lidí a všeho co nás obklopuje – svět kolem nás. Cestuje přírodou a jejími zákonitostmi – svět přírody. Učí se pozorování, poznávání, vnímání přeměnit na zkušenosti, přemýšlí, řeší, hledá způsoby, seznamuje se, navazuje přátelské vazby, přizpůsobování – svět porozumění a přátelství. Prožívá krásu českých společenských zvyků, tradic a svátků, získává dojmy, prožitky, upevňuje si lásku k rodině, řeči, vlasti – svět lidových tradic a zvyků náš. Program je pro dítě cestou k radosti z poznávání, smyslového vnímání, zvídavosti a novým zkušenostem.

Další školní a mimoškolní aktivity

Akce plánujeme, ale i zde platí, že se uskuteční dle epidemiologické situace a provozních podmínek školy.

Kouzelná flétnička – čtvrtek

Královské říkání (řečová průprava) – úterý

Plavecký výcvik pro 3. a 4. třídu – každý pátek od druhého pololetí – bližší informace budou upřesněny

Keramika 1-2 výrobky za pololetí

Tvořivé chvilky dle plánu jednotlivých tříd

Práce s tablety, Magic boxem a jinou technikou dle plánu jednotlivých tříd

Artefiletika

Moderní pojetí výtvarné výchovy, které využívá některých prostředků arteterapie. Navazuje na rozvoj tvořivosti dítěte, respektuje přirozené potřeby dítěte, vytváří možné nejlepší podmínky pro jeho individuální rozvoj.

Artefiletikou se děti učí nabírat duševní sílu a pohodu, předcházet k jejich psychickému nebo sociálnímu selhávání v pozdějším věku. Od narození po celý život se každý člověk musí vyrovnávat se světem, v kterém žije. V jeho nitru se ukládají vzpomínky, zkušenosti a poznatky, rodí se názory, přání, propuká radost. Vzniká ale i úzkost, strach, negace… Výtvarný projev zachytí ty nejskrytější obsahy, zveřejní je, člověk o nich přemýšlí, může se o nich vyjadřovat, posuzovat, dává jim tvář.

Hlavním záměrem je zprostředkovat dítěti cestu ke světu kultury, přírody na základě jeho výtvarných zážitků, hudbou, tancem, pracovními dovednostmi.
Cílem je výchovně zhodnotit výtvarnou aktivitu jako symbolického prostředníka mezi niterným světem dítěte a světem lidské kultury nebo přírody.

Důležitou stránkou je příklad dospělého. Kdo s artefiletikou pracuje měl by mít potřebné osobní kvality. Předpokladem je moudrost, nadhled nad řešenými otázkami, citlivý vztah k dítěti a být vyrovnaný sám se sebou. Umět zpracovávat zážitky, citlivě je vnímat, hovořit o nich. Člověk napřed musí projít sebepoznáním, prohloubením empatických schopností, imaginací.