Roční plán

Roční plán akcí na školní rok 2019/2020

Předběžně naplánované akce se mohou změnit dle podmínek a organizace školy či nasmlouvaných osob. V průběhu roku škola upřesní data a čas připravovaných akcí (v plánu je uvedeno bez určených dat) a najdete je níže, v kalendáři a na nástěnce ve škole.

Září

„Moje zahrádka“

11. září 2019: celoškolní schůzka rodičů – 15:15

18. září 2019: povídání o dravcích s panem Semeckým a rodiči – 15:15

18. a 19. září 2019: pečení srdcových perníků – domluvit RK 

27. září 2019: oslava krále Václava – 9:30

30. září 2019: divadlo Liduška – 9:00

Říjen

„Moje nejmilejší pohádka“

výstava jablka se zahrádkáři od 2. třídy – domluvit RK

25. až 29. října 2019: když má svátek naše vlast – 10:00 na zahradě

14. října 2019: Z pohádky do pohádky s panem Bílým – 9:30

nabídka prodeje knih na Vánoce

Listopad

„Co nejraději dělám“

fotografování dětí a tříd – domluvit JV

7. listopadu 2019: podkovičky – domluvit RK

19. listopadu 2019: proč se sbírá sběr – 9:00 (1. skupina) a 9:30 (2. skupina)

20. listopadu 2019: sběr papíru

11. listopadu 2019: družina svatého Martina – 9:30

Prosinec

„Co pekla moje maminka“

fotografování dětí a tříd – domluvit JV

7. listopadu 2019: podkovičky – domluvit RK

19. listopadu 2019: proč se sbírá sběr – 9:00 (1. skupina) a 9:30 (2. skupina)

20. listopadu 2019: sběr papíru

11. listopadu 2019: družina svatého Martina – 9:30

Leden

„Škola plná kamarádů“

3. až 7. ledna 2020: Tříkrálový den – 9:30

zimní sportování – sportovní den ve třídách

Únor

„Mé zvířátko“

20. února 2020: karneval – 9:30

zoubky s paní Dandarovou od – 8:00 domluvit IP

návštěva MUDr. Janečkové – domluvit JV

Březen

„Moje nejoblíbenější knížka“

nabídka a prodej knih

návštěva knihovny – domluvit SD

návštěva prvních tříd v 7. a 8. ZŠ

hudební koncert – domluvit SD, IP

21. března 2020: vynášení zimy – 9:30

návštěva dětí z ZUŠ pro 3. a 4. třídu

28. března 2020: sběr papíru, pet lahví, plastových víček, hliníku

19. března 2020: schůzky rodičů – 15:00 (3. a 4. třída)

26. března 2020: schůzky rodičů – 15:15 (1. a 2. třída)

Duben

„Oblíbený dopravní prostředek“

dopravní dopoledne, soutěže – na zahradě

Policie ČR a doprava – domluvit JČ

za Matějem a Kačkou, pavoučkem Potemníkem – kryt a únikové cesty

zahradnický den – pěstitelské práce

27. dubna 2020: pohádka o Terezce a Matějovi – 9:00

výlet vláčkem, autobusem – domluvit IP

Květen

„Kde pracuje táta, máma“

4. května 2020: co nám běhá po dvorku – 9:00-10:00 Čabárna (1. a 2. třída)

11. května 2020: co nám běhá po dvorku – 9:00-10:00 Čabárna (3. a 4. třída)

5., 7. a 12. května 2020: besídky maminkám – 15:30 (1. a 2. třída)

výstavky prací – moje maminka

polodenní výlet poznáváme město, medvědárium, Sletiště, zámek, Kladno a okolí

Červen

„Místo, které mám rád“

den dětí

rozloučení s předškoláky

2. a 3. června 2020: diskotančení Myšák Eda – 9:30

4. června 2020: disco rozloučení s rádiem Relax – 17:00 až 19:00

Školní vzdělávací program „Svět na dotek“

Program naší školy je vytvořen dle podmínek a analýzy školy, zkušeností pedagogů, zaměstnanců a rodičů mateřské školy. Naším záměrem je prožitek, který vytváří postoje, připravuje dítě na šťastné aktivní dětství v souladu s pravidly a řádem, který dává dítěti jistotu, klid a klade si za úkol orientaci v různých životních situacích: Samostatnost, spolupráce, zvídavost, komunikace, pozorovat, zkoumat, umět přemýšlet, tvořit, hodnotit.

„Svět na dotek“ je program, který přirozeně provází dítě na cestě životem. Prochází oblastmi poznávání sebe, druhých lidí a všeho co nás obklopuje – svět kolem nás. Cestuje přírodou a jejími zákonitostmi – svět přírody. Učí se pozorování, poznávání, vnímání přeměnit na zkušenosti, přemýšlí, řeší, hledá způsoby, seznamuje se, navazuje přátelské vazby, přizpůsobování – svět porozumění a přátelství. Prožívá krásu českých společenských zvyků, tradic a svátků, získává dojmy, prožitky, upevňuje si lásku k rodině, řeči, vlasti – svět lidových tradic a zvyků náš. Program je pro dítě cestou k radosti z poznávání, smyslového vnímání, zvídavosti a novým zkušenostem.

Projektové téma

Je určeno pro rodiče, kteří se chtějí zapojit do činností mateřské školy se svým dítětem. Rodiče si mohou vybrat některé z nabízených témat a podle svých možností přijít po domluvě s paní učitelkou do třídy nebo i pro celou mateřskou školu ukázat své zájmy, znalosti nebo něco o své práci. Seznam projektových témat najdete výše – vždy u daného měsíce.

Další aktivity

Labyrint Kladno: Práce s hlínou v keramické dílně.

Plavecká škola Baby Club Elma: Plavecký výcvik je pro děti 3. a 4. tříd. Rodiče přihlásí děti na plavecký kurz u třídní učitelky. Každý musí přinést potvrzení lékaře o způsobilosti dítěte k plaveckému výcviku, které bude platné jeden rok pro všechny příležitosti sportovního vyžití dítěte, i školy v přírodě. Potvrzení k dostání u třídní učitelky od 15. září. Platba se uskuteční v měsíci září. Bližší informace na celoškolní schůzce rodičů, nástěnce školy a u třídních učitelek.

Zájmové chvilky ve škole (termíny nejsou závazné, ale předběžně plánované, vedení školy upřednostňuje akce školy před zájmovými chvilkami, které se nenahrazují):

  • Hra na sopránovou flétnu: pohádková flétnička s paní Jaroslavou Černou
  • Řečová průprava: královské říkání s řečovými asistentkami Jaroslavou Černou a Renatou Kruckou
  • Odpolední chvilky: Kreativní chvilky štětečkování s duhovou vílou
Artefiletika

Moderní pojetí výtvarné výchovy, které využívá některých prostředků arteterapie. Navazuje na rozvoj tvořivosti dítěte, respektuje přirozené potřeby dítěte, vytváří možné nejlepší podmínky pro jeho individuální rozvoj.

Artefiletikou se děti učí nabírat duševní sílu a pohodu, předcházet k jejich psychickému nebo sociálnímu selhávání v pozdějším věku. Od narození po celý život se každý člověk musí vyrovnávat se světem, v kterém žije. V jeho nitru se ukládají vzpomínky, zkušenosti a poznatky, rodí se názory, přání, propuká radost. Vzniká ale i úzkost, strach, negace… Výtvarný projev zachytí ty nejskrytější obsahy, zveřejní je, člověk o nich přemýšlí, může se o nich vyjadřovat, posuzovat, dává jim tvář.

Hlavním záměrem je zprostředkovat dítěti cestu ke světu kultury, přírody na základě jeho výtvarných zážitků, hudbou, tancem, pracovními dovednostmi.
Cílem je výchovně zhodnotit výtvarnou aktivitu jako symbolického prostředníka mezi niterným světem dítěte a světem lidské kultury nebo přírody.

Důležitou stránkou je příklad dospělého. Kdo s artefiletikou pracuje měl by mít potřebné osobní kvality. Předpokladem je moudrost, nadhled nad řešenými otázkami, citlivý vztah k dítěti a být vyrovnaný sám se sebou. Umět zpracovávat zážitky, citlivě je vnímat, hovořit o nich. Člověk napřed musí projít sebepoznáním, prohloubením empatických schopností, imaginací.