Roční plán

Roční plán akcí na školní rok 2022/20223

Akce, časy a termíny jsou nezávazné, mohou se vlivem jiných událostí změnit, posunout, či zcela zrušit.

Září

7. září 2022: Celoškolní schůzka rodičů – 15:15

22. září 2022: Exkurze Lego – 3. třída

22.-27. září 2022: Pečení srdcových perníků

29. září 2022: Oslava krále Václava

Říjen

17. října 2022: Letem světem s panem Bílým – 9:00

27. října 2022: Když má svátek naše vlast

Prima Vizus – kontrola očí

Nabídka a prodej knih

Sběr papíru, víček a hliníku

Listopad

7. listopadu 2022: Rytířská pohádka

7.-11. listopadu 2022: Pečení podkoviček

11. listopadu 2022: Družina svatého Martina

Prosinec

5. prosince 2022: Divadlo Řimbaba – 8:30

6. prosince 2022: Svátek Barborky – dopoledne

6. prosince 2022: Mikulášská nadílka – dopoledne

13. prosince 2022: oslava s Lucií a úklid ve třídách – dopoledne

Povídání nad adventním věncem

Vánoční besídka pro zaměstnance, důchodce a hosty

Pečeme cukroví, perníčky, výstava

Besídky všech tříd pro rodiče – aktuální termín bude zveřejněn

Jarmark – výroba s rodiči

Leden

6. ledna 2023: Tříkrálový den – 9:45

Sportujeme na sněhu a stavíme sněhuláky

Únor

18. února 2023: karnevalový rej – 9:45

Zoubky s paní Dandarovou

Návštěva u lékaře – MUDr. Janečkové

Sběr papíru, víček a hliníku

Březen

Nabídka a prodej knih

Návštěva knihovny

Schůzky rodičů

Vynášení zimy

Duben

Dopravní dopoledne, soutěže – na zahradě

Za Matějem a Kačkou, pavoučkem Potemníkem – kryt a únikové cesty

Policie ČR a doprava

Fotografování dětí

Květen

Besídky maminkám                                                       

Výstavky prací – moje maminka                        

Polodenní výlet – poznáváme město

Výlet – Čabárna, Sletiště, Zámek a medvědárium

Radostný den – setkání děti z 8. ZŠ a děti naší MŠ

Divadlo Lampion

Nabídka a prodej knih

Červen

1. června 2023: den dětí

8.-11. června 2023: Besídka pro rodiče předškoláků – 15:15

Výlety po okolí

Sběr papíru, víček a hliníku

Rozloučení s předškoláky a disko loučení s Myšákem – rádio Relax

Školní vzdělávací program „Svět poznávání provází dítě na cestě životem“

Program naší školy je vytvořen dle podmínek a analýzy školy, zkušeností pedagogů, zaměstnanců a rodičů mateřské školy. Naším záměrem je prožitek, který vytváří postoje, připravuje dítě na šťastné aktivní dětství v souladu s pravidly a řádem, který dává dítěti jistotu, klid a klade si za úkol orientaci v různých životních situacích: Samostatnost, spolupráce, zvídavost, komunikace, pozorovat, zkoumat, umět přemýšlet, tvořit, hodnotit.

„Svět poznávání provází dítě na cestě životem“ je program, který přirozeně provází dítě na cestě životem. Prochází oblastmi poznávání sebe, druhých lidí a všeho co nás obklopuje – svět kolem nás. Cestuje přírodou a jejími zákonitostmi – svět přírody. Učí se pozorování, poznávání, vnímání přeměnit na zkušenosti, přemýšlí, řeší, hledá způsoby, seznamuje se, navazuje přátelské vazby, přizpůsobování – svět porozumění a přátelství. Prožívá krásu českých společenských zvyků, tradic a svátků, získává dojmy, prožitky, upevňuje si lásku k rodině, řeči, vlasti – svět lidových tradic a zvyků náš. Program je pro dítě cestou k radosti z poznávání, smyslového vnímání, zvídavosti a novým zkušenostem.

Další školní a mimoškolní aktivity

Akce plánujeme, ale i zde platí, že se uskuteční dle epidemiologické situace a provozních podmínek školy.

Kouzelná flétnička – čtvrtek

Královské říkání (řečová průprava) – úterý

Plavecký výcvik pro 3. a 4. třídu – každý pátek od druhého pololetí – bližší informace budou upřesněny

Keramika 1-2 výrobky za pololetí

Tvořivé chvilky dle plánu jednotlivých tříd

Práce s tablety, Magic boxem a jinou technikou dle plánu jednotlivých tříd

Artefiletika

Moderní pojetí výtvarné výchovy, které využívá některých prostředků arteterapie. Navazuje na rozvoj tvořivosti dítěte, respektuje přirozené potřeby dítěte, vytváří možné nejlepší podmínky pro jeho individuální rozvoj.

Artefiletikou se děti učí nabírat duševní sílu a pohodu, předcházet k jejich psychickému nebo sociálnímu selhávání v pozdějším věku. Od narození po celý život se každý člověk musí vyrovnávat se světem, v kterém žije. V jeho nitru se ukládají vzpomínky, zkušenosti a poznatky, rodí se názory, přání, propuká radost. Vzniká ale i úzkost, strach, negace… Výtvarný projev zachytí ty nejskrytější obsahy, zveřejní je, člověk o nich přemýšlí, může se o nich vyjadřovat, posuzovat, dává jim tvář.

Hlavním záměrem je zprostředkovat dítěti cestu ke světu kultury, přírody na základě jeho výtvarných zážitků, hudbou, tancem, pracovními dovednostmi.
Cílem je výchovně zhodnotit výtvarnou aktivitu jako symbolického prostředníka mezi niterným světem dítěte a světem lidské kultury nebo přírody.

Důležitou stránkou je příklad dospělého. Kdo s artefiletikou pracuje měl by mít potřebné osobní kvality. Předpokladem je moudrost, nadhled nad řešenými otázkami, citlivý vztah k dítěti a být vyrovnaný sám se sebou. Umět zpracovávat zážitky, citlivě je vnímat, hovořit o nich. Člověk napřed musí projít sebepoznáním, prohloubením empatických schopností, imaginací.