MATEŘSKÁ ŠKOLA
Vrchlického 2337, KLADNO


„Nejlepším dárkem dítěti je čas, který mu věnujeme"

Pro rodiče

Příjem a předávání dětí

  Děti jsou do MŠ přijímány od 6,30 do 7,55 hod.
  Pokud se rodiče domluví s učitelkou, lze dítě přivádět dle potřeby rodiny.
  Aktuální nepřítomnost dítěte se omlouvá do 7:45 hod.

  Rodiče dětí předškoláků a odkladu školní docházky - povinného vzdělávání omlouvají nepřítomnost dítěte písemně- viz. omluvenka k vytištění.
  Pravidla omlouvání jsou ve školním řádu a v sekci dokumenty-Povinné vzdělávání 2017

  Rodiče nebo jejich zástupce předá dítě učitelce ve třídě.

  Dítě vyzvedávají rodiče nebo jimi pověřené osoby.
  Písemné pověření je uloženo ve třídě, kterou dítě navštěvuje.
  Bez toho učitelka nikomu dítě nepředá!

  Pedagogická pracovnice odpovídá za dítě od doby převzetí od rodiče do doby převzetí dítěte rodiči nebo jejich zástupci.

  Do MŠ patří dítě pouze zdravé.
  Učitelky mají právo nepřijmout dítě se známkami nemoci v zájmu ostatních dětí!

  Pokud se v rodině vyskytne infekční onemocnění,
  je nutno o tomto neprodleně MŠ informovat, a to v zájmu ochrany zdraví
  .


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ohlašovací a platební povinnosti rodičů, zástupců dítěte

 • oznámit všechny změny v osobních datech dítěte, změny telefonních čísel,
  změnu zdravotní pojišťovny
 • oznámit v MŠ nepřítomnost dítěte
 • zaplatit včas stravné
 • zaplatit včas provozní náklady


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rodiče mají právo

 • být dostatečně a včas informováni o dění v MŠ a mohou se ho i aktivně účastnit
 • na konzultaci s učitelkou nebo ředitelkou  (po předchozí domluvě)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do MŠ
po písemném upozornění zástupce dítěte tehdy:

 • když dítě nedochází do MŠ jeden měsíc bez omluvy
 • když zástupce dítěte narušuje opakovaně provoz MŠ a jednání s ním je bezúspěšné
 • když je to vhodné na základě vyjádření odborníků v průběhu zkušební doby


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÚPLATA:

Výše úplaty (školného) za vzdělávání činí na školní rok 2019-20 činí 550 Kč.
(viz. Rozhodnutí o úplatě 2019-20).

 • Výběry se provádí hotově vedoucí stravování p. Marcele Žáčkové
  ve dnech určených na nástěnce ŠJ, v kalendáři na web.stránkách školy, nebo přes účet.
 • Platí se a informace, ohledně stravy můžete konzultovat, pouze ve dnech
  PONDĚLÍ, STŘEDA, PÁTEK
  , kdy je přítomna p. vedoucí stravování.
 • Předškoláci jsou osvobozeni od platby úplaty (školného za vzdělávání).


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STRAVNÉ:

Dítě se v MŠ vždy stravuje.

44 Kč - děti 3-6 let

Přesnídávka,pitný režim…..……..9,-Kč + 2,-Kč……..11,-Kč
Oběd,pitný režim…………………..22,-Kč + 1,-Kč…….23,-Kč
Svačina,pitný režim……………….  9,-Kč + 1,-Kč…….10,-Kč


49 Kč - děti nad 7 let

Přesnídávka,pitný režim……… 10,-Kč + 2,-Kč……..12,-Kč
Oběd,pitný režim………………..25,-Kč + 1,-Kč………26,-Kč
Svačina,pitný režim………….….10,-Kč + 1,-Kč………11,-Kč

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozdělení pedagogů do tříd

  1.třída - Broučci - 22 dětí   p. uč. Renata Krucká
    p. uč. Ivana Malá
  2.třída - Veverky - 22 dětí   p. uč. Ivana Prágrová
    p. uč. Jaroslava Černá
  3. třída - Zajíčci - 23 dětí   p. uč. Soňa Domanská
   
  p. uč. Drahomíra Štěpánková
  4.třída - Sovičky - 24 dětí   p. uč. Jitka Vágnerová
    p.řed. Jana Minářová


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Personál školy

  Ředitelka
  Zástupce ředitelky
    p. Jana Minářová
    p. uč. Jitka Vágnerová
  Vedoucí školní jídelny
    p. Marcela Žáčková
  Pracovnice školní jídelny
    p. Miloslava Čejková
    p. Eva Chmelířová
  Provozní pracovnice
    p. Dagmar Rakoušová
    p. Soňa Nýdrlová
    p.
  Jaroslava Balalová

Více informací se dozvíte ve Školním a Vnitřním řádu.

Pro rodiče Průvodce pro rodiče Co do MŠ Adaptace Komunikace Vady řeči
Design by Svetainių kūrimas / graphics by jacha.cz 2013