Spolek rodičů

Kontaktní informace

Název: Spolek rodičů Mateřské školy Kladno, Vrchlického 2337

Sídlo: Vrchlického 2337, 272 01 Kladno

IČ: 17637091

Číslo účtu: 8644115002/5500

Platební informace: Prosíme do poznámky vždy o uvedení jména, příjmení a třídy dítěte (např.: Jaroslav Vrchlický – veverky)

Příspěvek 2023/2024: 1 800 Kč na celý školní rok (10× 140 Kč – prázdniny se nepočítají + 2× 200 Kč na hygienické pomůcky)

E-mail: spolek@mskladnovrchlickeho.cz

Telefon: +420 720 944 695‬

Předseda (statutární orgán): Tomáš Juřica

Místopředseda: Marcela Prágrová

Revizor: Ing. Nikola Snovická

Cíle

Spolek rodičů slouží k zajištění akcí nad rámec činnosti mateřské školy a jejího financování. Zároveň podporuje a rozšiřuje zájem rodičů o školní dění, spolupráci mezi školou a širší rodičovskou veřejností. Každý rok je na celoškolní zářijové schůzce rodičů schvalována tříčlenná rada a výše příspěvku, který je spravován ve fondu organizace. Z fondu jsou hrazeny všechny společenské, kulturní, kreativní akce, výlety včetně dopravy, odměny, hygienické a další potřeby či dárečky pro děti (např. k Mikuláši, k Vánocům, na karneval, pasování prvňáčků a další). Naším záměrem je zájem a spolupráce ve prospěch našich dětí, radostných zážitků, dojmů, které jim společně můžeme předávat.

Členství ve Spolku je získáno společně s přijetím a nástupem dítěte do MŠ. Není tedy potřeba vyplňovat přihlášku a Spolek tak po zákonných zástupcích nepožaduje žádné osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození, adresu, e-mail, telefon atd.), se kterými by musel jakkoliv dále nakládat a pracovat. Členství zaniká společně s ukončením docházky dítěte do MŠ.

Od září 2023 bylo schváleno zvýšení příspěvku pro hromadné nákupy hygienických potřeb (toaletní papír, papírové kapesníky, vlhčené ubrousky, mýdla, ubrousky atd.). Hromadné nákupy (tři objednávky za školní rok) byly zavedeny z důvodu optimalizace zásob, sjednocení/zajištění trvalé kvality produktů a v neposlední řadě také jakožto ulehčení pro rodiče, aby nemuseli stále hlídat, jestli, případně kdy mají donést další hygienické potřeby.

Zdůrazňujeme, že byť je členství získáno automaticky, a to společně s přijetím a nástupem dítěte do MŠ, tak příspěvek jako takový je zcela dobrovolný, nenárokový a nevymahatelný. Dítě, které nemá příspěvek uhrazen, nemá žádný nárok čerpat benefity, které s úhradou příspěvku přicházejí – viz výše informace o fondu organizace, jelikož se jedná o benefity nad rámec činnosti mateřské školy a jejího financování (tedy povinného – školného a stravného).

Dokumenty