Spolek rodičů

Kontaktní informace

Název: Spolek rodičů Mateřské školy Kladno, Vrchlického 2337

Sídlo: Vrchlického 2337, 272 01 Kladno

IČ: 17637091

Číslo účtu: 8644115002/5500

Platební informace: Prosíme do poznámky vždy o uvedení jména, příjmení a třídy dítěte (např.: Jaroslav Vrchlický – veverky)

Příspěvek: 1 400 Kč na celý školní rok (10× 140 Kč – prázdniny se nepočítají)

E-mail: spolek@mskladnovrchlickeho.cz

Telefon: +420 720 944 695‬

Předseda (statutární orgán): Tomáš Juřica

Místopředseda: Marcela Prágrová

Revizor: Ing. Nikola Snovická

Cíle

Spolek rodičů slouží k zajištění akcí nad rámec činnosti školy a jejího financování. Zároveň podporuje, rozšiřuje zájem rodičů o školní dění, spolupráci mezi školou a širší rodičovskou veřejností. Každý rok je na celoškolní zářijové schůzce rodičů schvalována tříčlenná rada a výše příspěvku, který je spravován ve fondu organizace. Z fondu jsou hrazeny všechny společenské, kulturní, kreativní akce, výlety včetně dopravy, odměny, potřeby či dárečky pro děti (např. k Mikuláši, k Vánocům, na karneval, pasování prvňáčků a další). Naším záměrem je zájem a spolupráce ve prospěch našich dětí, radostných zážitků, dojmů, které jim společně můžeme předávat.

Dokumenty