Úplata za vzdělávání

Ředitelka mateřské školy rozhodla s účinností od 1. září 2023 na základě novely zákona č. 472/2011 Sb. o výši základní částky měsíční úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole (školné):

  • Výše poplatku činí 850 Kč na jedno dítě za kalendářní měsíc.
  • Bezúplatné vzdělávání je poskytováno v posledním roce předškolní výchovy a týká se i dětí s odkladem školní docházky.
  • Zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného měsíce, se základní částka za tento měsíc nesnižuje a rodič uhradí úplatu v plné výši.

Ředitelka mateřské školy může rozhodnou o ukončení předškolního vzdělávání, pokud zákonný zástupce neuhradí úplatu za vzdělávání (školné) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady.