Všeobecné informace

Příjem a předávání dětí
 • Děti jsou do mateřské školy přijímány od 6:30 do 7:55.
 • Pokud se rodiče domluví s učitelkou, lze dítě přivádět dle potřeby rodiny.
 • Aktuální nepřítomnost dítěte se omlouvá do 7:45.
 • Rodiče dětí předškoláků a odkladu školní docházky – povinného vzdělávání omlouvají nepřítomnost dítěte písemně – viz omluvenka nepřítomnosti.
 • Pravidla omlouvání jsou ve školním řádu.
 • Rodiče, případně jejich zástupce, předá dítě učitelce ve třídě.
 • Dítě vyzvedávají rodiče nebo jimi pověřené osoby. Písemné pověření je uloženo ve třídě, kterou dítě navštěvuje a bez pověření učitelka nikomu dítě nepředá.
 • Učitelka odpovídá za dítě od doby převzetí od rodiče do doby převzetí dítěte rodiči nebo jejich zástupci.
 • Do mateřské školy patří dítě pouze zdravé. Učitelky mají právo nepřijmout dítě se známkami nemoci v zájmu ostatních dětí.
 • Pokud se v rodině vyskytne infekční onemocnění,
  je nutno o tomto neprodleně mateřskou školu informovat, a to v zájmu ochrany zdraví.
Ohlašovací a platební povinnosti
 • oznámit všechny změny v osobních datech dítěte, změny telefonních čísel i změnu zdravotní pojišťovny
 • oznámit nepřítomnost dítěte
 • zaplatit včas stravné
 • zaplatit včas provozní náklady
Práva rodičů
 • být dostatečně a včas informováni o dění v mateřské škole a mohou se ho i aktivně účastnit
 • na konzultaci s učitelkou nebo ředitelkou (po předchozí domluvě)
Průvodce pro rodiče
Co s sebou do mateřské školy
 • do třídy – bačkory nikoliv pantofle, tepláčky, krátké kalhoty, legíny, tričko
 • pobyt venku – pevná obuv, sandály, jiné tepláky, krátké kalhoty, legíny, bundu, mikinu – dle počasí
 • do sáčku v šatně – pláštěnku, gumáky, náhradní spodní prádlo, tričko, punčocháče, ponožky
 • na odpočinek – pyžamo
 • vždy vše dle zvyklostí a pohodlí dítěte a prosíme označit věci jménem dítěte nebo značkou
Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte, a to po písemném upozornění RODIČE
 • když dítě nedochází do mateřské školy jeden měsíc bez omluvy
 • když zástupce dítěte narušuje opakovaně provoz mateřské školy a jednání s ním je bezúspěšné
 • když je to vhodné na základě vyjádření odborníků v průběhu zkušební doby
Úplata za vzdělávání
 • Výše úplaty za vzdělávání (školného) pro školní rok 2019/2020 činí 550 Kč (viz zde).
 • Výběry provádí hotově vedoucí stravování paní Marcela Žáčková ve dnech určených na nástěnce školní jídelny, v kalendáři, případně přes účet.
 • Platbu a informace ohledně stravy můžete konzultovat, pouze v pondělí, ve středu a v pátek, kdy je přítomna paní vedoucí stravování.
 • Předškoláci jsou osvobozeni od platby úplaty za vzdělávání (školného).
Stravné
 • každé dítě se v mateřské škole vždy stravuje
 • děti 3-6 let za 44 Kč – přesnídávka a pitný režim: 9 Kč + 2 Kč = 11 Kč, oběd a pitný režim: 22 Kč + 1 Kč = 23 Kč, svačina a pitný režim: 9 Kč + 1 Kč = 10 Kč
 • děti nad 7 let za 49 Kč – přesnídávka a pitný režim: 10 Kč + 2 Kč = 12 Kč, oběd a pitný režim: 25 Kč + 1 Kč = 26 Kč, svačina a pitný režim: 10 Kč + 1 Kč = 11 Kč
Zaměstnanci

Ředitelka: Jana Minářová

Zástupkyně ředitelky: Jitka Vágnerová

Vedoucí stravování: Marcela Žáčková

Pracovnice školní jídelny: Miloslava Čejková a Eva Chmelířová

Provozní pracovnice: Dagmar Rakoušová, Soňa Nýdrlová a Jaroslava Balalová

1. třída: Broučci

Marie Kůtová
Ivana Malá
22 dětí

2. třída: Veverky

Jaroslava Černá
Ivana Prágrová
22 dětí

3. třída: Zajíčci

Soňa Domanská
Jana Minářová
Drahomíra Štěpánková
23 dětí

4. třída: Sovičky

Dagmar Hanzlíčková (školní asistent)
Nikola Procházková
Jitka Vágnerová
24 dětí