Základní informace

Historie

Naše mateřská škola vznikla pod názvem 12. mateřská škola Kladno II. a byla otevřena 1. září 1957.

Škola byla postavena jako jednopatrová budova se třemi třídami a lehárnou, která nevyhovovala podmínkám pro klidný odpočinek dětí, protože pozemek nebyl oplocen, terén kolem školy nebyl upraven. Stravovna byla provizorně umístěna a zařízena z jedné třídy. Budova byla postupně vybavována hračkami, dalšími pomůckami, náčiním, nábytkem.

První ředitelkou byla paní Zdeňka Kosinová. 12. MŠ měla v době při otevření kapacitu 110 dětí.

Ve školním roce 1958/1959 byla ve škole otevřena čtvrtá třída. V dalších letech byly dodělány společné šatny, byt školnice a z lehárny byla zřízena stravovna. Počet dětí se každým rokem zvyšoval, až dosáhl ve školním roce 1979/1980 zapsaných 140 dětí. Více než 40 dětí ve třídě nebylo žádnou výjimkou.

Ve školním roce 1972/1973 byl ve škole založen pěvecký soubor „Kladenský zvoneček“ pod vedením tehdejší paní ředitelky Marie Tumpachové. Soubor absolvoval řadu kulturních vystoupení a byl dobře znám po celém okrese. Škola se prezentovala kulturními, sportovními akcemi, výtvarnými soutěžemi dětí i oblíbenými školami v přírodě.

Před lety devadesátými, kdy byla ředitelkou školy paní Anna Čelikovská, prošla budova i zařízení modernizací.

Na začátku devadesátých let došlo k zásadním změnám ve výchovném pojetí školy a v náplni pracovní činnosti všech paní učitelek.

Dnem 1. ledna 2003 s paní ředitelkou Boženou Stöcklovou vstoupila naše mateřská škola do právní subjektivity s názvem Mateřská škola Kladno, Vrchlického 2337. Prošla další vlnou modernizace, změnami, a to jak technickými, tak i praktickými. Postupně se měnil systém vzdělávacího procesu. Škola měla kapacitu 91 dětí, kterou má dodnes.

Součastnost

Naše mateřská škola již na první pohled budí dojem rodinného zázemí. Najdete ji v klidném prostředí parku vzdáleném od rušných komunikací. Budova je obklopena velkou zahradou se vzrostlými stromy, keři, krytými pískovišti, průlezkami, pergolou, zastřešeným domečkem a cestičkami. Děti zde mají dostatek prostoru pro spontánní hry, rozvoj fantazie, tvořivosti. Zahrada je dobře vybavena pro sportovní využití dětí i zapojení do pěstitelské a badatelské činnosti.

Mateřská škola Kladno, Vrchlického 2337 je předškolní zařízení pro čtyři třídy. Budova je jednopatrová, rodinného typu. V přízemí se nachází třída Broučků a třída Veverek s hygienickým příslušenstvím, šatnou, stravovnou, kancelářemi. V prvním patře jsou třídy Soviček a Zajíčků s hygienickým příslušenstvím, kabinety, sborovnou, vybavenou technickými prvky podporující dětskou zvídavost.

Provoz mateřské školy začíná v 6:30 a končí v 16:30 hodin. V současné době se o děti s radostí stará a vzdělává deset plně kvalifikovaných pedagogických pracovnic, dvě asistentky pedagoga a jedna školní asistentka. Dalšími zaměstnanci jsou čtyři provozní pracovnice, z toho jedna pradlena působící na jiné mateřské škole, dvě kuchařky, vedoucí stravování, údržbář a technik ICT. Snahou všech lidí ve škole je vytvářet klidné vstřícné prostředí vedoucí k harmonickému rozvoji dítěte s respektem jeho potřeb, přání, zdraví, individuálních schopností a co nejužší spolupráce s rodiči. Výchovně vzdělávací činnost v mateřské škole se řídí Rámcovým programem PV a ŠVP PV nazvaný „Svět poznávání provází dítě na cestě životem“.

Důležitou součástí našeho výchovně vzdělávacího působení je spolupráce, důvěra, jasný a přehledný řád. Vycházíme z prožitků a dojmů dítěte, smyslového poznávání, pozorování, probuzené zvídavosti. Podnětným prostředím vytváříme úsudky dětí k hledání cest, samostatnosti, vzájemnosti, respektu a úctě. Cílem je umět si poradit v složitějších situacích života. Připravit děti na život a další vzdělávání. Nabízíme dětem i rodičům prožít společné chvilky v naší školce, navazování bližších kontaktů, důvěry, tzv. projektovými dny.

Velmi oblíbené u rodičů a dětí jsou doplňující aktivity, které jsou uskutečňovány v průběhu celého školního roku např.: hra na flétnu, řečová průprava, plavecký výcvik, keramické dílničky, animační programy, výtvarné soutěže, besídky, závěrečné loučení s předškolními dětmi, zahradní slavnost s disko tančením, kulturní představení, ekologické chvilky, výlety.

V letech 2018-2021 prošla naše mateřská škola kompletní modernizací tříd, hygienických prostor, školní výdejny, kuchyně, elektrických rozvodů, vzduchotechniky, odpadů a nového výtahu, a to ve spolupráci se zřizovatelem školy. V roce 2022 bude realizován bezpečnostní projekt s rozšířením bezdrátové sítě Wi-Fi pro zajištění chodu ICT techniky v celé budově školy.