Projekt: Malý stavitel – malá technická univerzita (říjen 2022)