ORGANIZAČNÍ informace

Příjem a předávání dětí
 • Děti jsou do mateřské školy přijímány od 6:30 do 7:55.
 • Pokud se rodiče domluví s učitelkou, lze dítě přivádět dle potřeby rodiny.
 • Aktuální nepřítomnost dítěte se omlouvá telefonicky do 7:45.
 • Rodiče dětí předškoláků a odkladu školní docházky – povinného vzdělávání – omlouvají nepřítomnost dítěte písemně – viz omluvenka nepřítomnosti, případně e-omluvenkou přímo určenou své třídě.
 • Detailní pravidla omlouvání jsou ve školním řádu.
 • Rodiče, případně jejich zástupce, předá dítě učitelce ve třídě.
 • Dítě vyzvedávají rodiče nebo jimi pověřené osoby. Písemné pověření je uloženo ve třídě, kterou dítě navštěvuje a bez pověření učitelka nikomu dítě nepředá.
 • Učitelka odpovídá za dítě od doby převzetí od rodiče do doby převzetí dítěte rodiči nebo jejich zástupci.
 • Do mateřské školy patří dítě pouze zdravé. Učitelky mají právo nepřijmout dítě se známkami nemoci v zájmu ostatních dětí.
 • Pokud se v rodině vyskytne infekční onemocnění, je nutno o tomto neprodleně mateřskou školu informovat, a to v zájmu ochrany zdraví.
Ohlašovací a platební povinnosti
 • oznámit všechny změny v osobních datech dítěte, změny telefonních čísel i změnu zdravotní pojišťovny
 • oznámit nepřítomnost dítěte
 • zaplatit včas stravné a úplatu za vzdělávání (školné)
 • v případě hmotné nouze předložit ředitelce potřebné doklady k posouzení úlevy z úplaty za vzdělávání (školného) do smluvního termínu
Práva rodičů
 • být dostatečně a včas informováni o dění v mateřské škole a mohou se ho i aktivně účastnit
 • na konzultaci s učitelkou nebo ředitelkou (po předchozí domluvě)
Průvodce pro rodiče

Průvodce pro rodiče najdete zde.

Co s sebou do mateřské školy
 • do třídy – bačkory nikoliv pantofle, tepláčky, krátké kalhoty, legíny, tričko
 • pobyt venku – pevná obuv, sandály, jiné tepláky, krátké kalhoty, legíny, bundu, mikinu – dle počasí
 • do sáčku v šatně – pláštěnku, gumáky, náhradní spodní prádlo, tričko, punčocháče, ponožky
 • na odpočinek – pyžamo
 • vždy vše dle zvyklostí a pohodlí dítěte a prosíme označit věci jménem dítěte nebo značkou
Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte, a to po písemném upozornění RODIČE
 • když dítě nedochází do mateřské školy jeden měsíc bez omluvy
 • když zástupce dítěte narušuje opakovaně provoz mateřské školy a jednání s ním je bezúspěšné
 • když je to vhodné na základě vyjádření odborníků v průběhu zkušební doby
Úplata za vzdělávání
 • Výše úplaty za vzdělávání (školného) pro školní rok 2023/2024 činí 850 Kč (viz zde).
 • Výběry provádí hotově vedoucí stravování paní Eva Chmelířová ve dnech určených na nástěnce stravovny, v kalendáři, případně přes účet.
 • Platbu a informace ohledně stravy můžete konzultovat, pouze v pondělí, ve středu a v pátek, kdy je přítomna paní vedoucí stravování.
 • Předškoláci i děti s odkladem školní docházky jsou osvobozeni od úplaty za vzdělávání (školného).
Stravné
 • každé dítě se v mateřské škole vždy stravuje
 • děti 3-6 let za 44 Kč – přesnídávka a pitný režim: 9 Kč + 2 Kč = 11 Kč; oběd a pitný režim: 22 Kč + 1 Kč = 23 Kč; svačina a pitný režim: 9 Kč + 1 Kč = 10 Kč
 • děti nad 7 let za 49 Kč – přesnídávka a pitný režim: 10 Kč + 2 Kč = 12 Kč; oběd a pitný režim: 25 Kč + 1 Kč = 26 Kč; svačina a pitný režim: 10 Kč + 1 Kč = 11 Kč
Zaměstnanci

Ředitelka: Jana Minářová

Zástupkyně ředitelky: Jitka Vágnerová

Vedoucí stravování: Eva Chmelířová

Pracovnice stravovny: Radka Kytková a Monika Sojková

Provozní pracovnice: Dagmar Rakoušová, Soňa Nýdrlová a Veronika Kšírová

1. třída: Broučci

Lucie Jarošíková DiS.
Jana Minářová
Miroslava Brožová

2. třída: Veverky

Marie Kůtová
Nikola Procházková DiS.
Bc. Kateřina Taušová DiS. (AP)

3. třída: Zajíčci

Ivana Prágrová
Jaroslava Černá
Iva Zaňková (AP)

4. třída: Sovičky

Soňa Domanská
Jitka Vágnerová
Kristýna Kosinová (AP)