Kontaktní informace

Základní informace

Název: Mateřská škola Kladno, Vrchlického 2337

Adresa: Vrchlického 2337, 272 02 Kladno

Telefon: +420 720 937 062

E-mail: info@mskladnovrchlickeho.cz

IČ: 75033801

IZO školy: 107511371

IZO jídelny: 102686581

IZO zařízení: 600043444

ID datové schránky: 8uvkssf

Číslo účtu: 27-7169870257/0100

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

Doplňující informace

Ředitelka: Jana Minářová

Zástupkyně ředitelky: Jitka Vágnerová

Vedoucí stravování: Eva Chmelířová

ICT specialista: Tomáš Juřica

Školní asistentka: Bc. Kateřina Taušová DiS.

Pedagogické pracovnice: 9

Asistenti pedagoga: 3

Provozní pracovnice: 7

Údržbář: 1

Tříd: 4