„Nejlepším dárkem dítěti je čas, který mu věnujeme.“

Schůzka rodičů předškoláků

13. února od 15:15 proběhne schůzka s rodiči předškoláků. Témata: zápis do ZŠ, školní zralost, odklad školní docházky

Plavecký výcvik

16 lekcí od 3. března 2023 - cena jedné lekce 130 Kč. Celkem 2 080 Kč uhraďte do 20. února 2023 na účet Spolku rodičů č. 8644115002/5500.
Prosíme do poznámky vždy o uvedení jména, příjmení a třídy dítěte (např.: Jaroslav Vrchlický - sovičky).

Více informací o plaveckém výcviku můžete najít zde.

1. třída: Broučci

Marie Kůtová
Nikola Procházková

2. třída: Veverky

Ivana Prágrová
Jaroslava Černá
Iva Zaňková (AP)

3. třída: Zajíčci

Soňa Domanská
Jitka Vágnerová

4. třída: Sovičky

Ivana Malá
Jana Minářová
Miroslava Brožová
Bc. Kateřina Taušová (AP)