„Nejlepším dárkem dítěti je čas, který mu věnujeme.“

Zápis do mateřské školy

Výsledky zápisu můžete najít zde. Úvodní schůzka pro rodiče bude 26. června 2023 od 15:15.
Všeobecné informace o zápisu do mateřské školy můžete najít zde.

USTANOVENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY O VÝŠI ČÁSTKY ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE V PRŮBĚHU PRÁZDNINOVÉHO PROVOZU A VÝBĚRY STRAVNÉHO

V souladu s vyhláškou č. 43/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, rozhodla ředitelka školy o výši úplaty v prázdninovém provozu takto:

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

od 31. července 2023 do 11. srpna 2023

Důležitá změna: Bezhotovostní platby dětí nahlášených na prázdninový provoz, musí být zaslány do 15. června 2023. Pokud nebudou prázdniny zaplaceny do tohoto termínu, pozdější přihlášky nebudou akceptovány.

ŠKOLNÉ

Na prázdninový provoz stanovuji níže uvedenou částku úplaty za vzdělávání:

31. července = 1 den – 0 Kč za školné
1. srpna – 11. srpna 2023 = 9 dní – 261 Kč za školné
28. srpna – 31. srpna 2023 = 4 dny – 116 Kč za školné

Detailní výpočet školného:

srpen má 23 školkových/pracovních dní = základní částka školného 675 Kč
675 Kč : 23 dní = 29,34 Kč za jeden školkový/pracovní den (zaokrouhleno na 29 Kč)
platba za 13 školkových/pracovních dní x 29 Kč = 377 Kč

Celková částka k úhradě za školné: 377 Kč

Důležité upozornění: Školné za prázdninový provoz platí všichni – i děti, které nejsou přihlášeny na prázdninový provoz (školní rok končí k 31. srpnu 2023). Školné se zpětně nevrací. Školné za předškolní vzdělávání dětí je zákonnou platbou. V případě dohody se zřizovatelem o přerušení nebo omezení provozu v měsíci červenci a srpnu, je úplata poměrně snížena v závislosti na době otevření provozu školy, případně prominuta z důvodu uzavření provozu MŠ v daném měsíci.

STRAVNÉ

Stravné na prázdninový provoz platí jen ti, kteří jsou přihlášeni.

Hotovostního výběry se uskuteční v červnu: 5. června a 12. června 2023, a to od 7:00 do 16:30

Strávníci platí stravné podle počtu nahlášených dnů. Pokud nebudou prázdniny zaplaceny do tohoto termínu, pozdější přihlášky nebudou akceptovány.

V Kladně 25. května 2023 zpracovala Eva Chmelířová – vedoucí stravování a schválila Jana Minářová – ředitelka školy

Prázdninový provoz

Více všeobecných informací o prázdninovém provozu v průběhu července a srpna 2023 můžete najít zde.

1. třída: Broučci

Marie Kůtová
Nikola Procházková

2. třída: Veverky

Ivana Prágrová
Jaroslava Černá
Iva Zaňková (AP)

3. třída: Zajíčci

Soňa Domanská
Jitka Vágnerová
Kristýna Kosinová (AP)

4. třída: Sovičky

Ivana Malá
Jana Minářová
Miroslava Brožová
Bc. Kateřina Taušová (AP)