„Nejlepším dárkem dítěti je čas, který mu věnujeme.“

Třídní schůzka pro 3. a 4. třídou

Třídní schůzka rodičů dětí 3. a 4. třídy se uskuteční dne 21. února 2024 od 15:30 ve školní jídelně. Téma schůzky: odklad školní docházky, školní zralost, zápis do ZŠ a plavecký výcvik

PLAVECKÝ VÝCVIK

Aktuální informace o plaveckém výcviku ve školním roce 2023/2024 můžete najít zde.

PŘÍSPĚVEK DO SPOLKU RODIČŮ

Připomínáme platby příspěvku na druhé pololetí (1 800 Kč na celý školní rok - 400 Kč hygiena a 1 400 Kč akce atd.).
Prosíme o zaslání na číslo účtu 8644115002/5500 a do poznámky o napsání jména, příjmení a třídy dítěte.

Připomínáme, že Spolek rodičů slouží k zajištění akcí nad rámec činnosti školy a jejího financování.
Stravné a úplata za vzdělávání (školné) nemají s těmito akcemi nad rámec školy nic společného.

1. třída: Broučci

Lucie Jarošíková DiS.
Jana Minářová
Miroslava Brožová

2. třída: Veverky

Marie Kůtová
Nikola Procházková DiS.
Bc. Kateřina Taušová DiS. (AP)

3. třída: Zajíčci

Ivana Prágrová
Jaroslava Černá
Iva Zaňková (AP)

4. třída: Sovičky

Soňa Domanská
Jitka Vágnerová
Kristýna Kosinová (AP)