„Nejlepším dárkem dítěti je čas, který mu věnujeme.“

Informace pro rodiče nově přijatých dětí

Úvodní třídní schůzky pro rodiče nově přijatých dětí proběhnou 20. června 2024 od 15:15 v budově školy.

Program
1. představení školy, vzdělávací nabídky, akcí a režimu školy
2. dotazy z řad rodičů
3. předání dokumentace - evidenční list, formulář o dítěti, další materiál
4. prohlídka školy

Schůzka bude probíhat zhruba hodinu a prosíme, aby rodiče přišli bez dětského doprovodu. Rodičům dětí přijatých k individuálnímu vzdělávání upřesníme do konce června listopadový termín přezkoumání znalostí a dovedností jejich dítěte v naší škole. Přezkoumání bude vycházet z dokumentu Desatera na našich webových stránkách.

STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Na základě novely školského zákona dochází ke změnám pravidel při stanovení výše úplaty ve školních družinách zřizovaných obcí - nově výši úplaty stanovuje zřizovatel. Rada města Kladna po projednání stanovuje úplatu úplatu za předškolní vzdělávání v mateřských školách zřizovaných Městem ve výši 850 Kč za měsíc, a to s účinností od 1. září 2024.

1. třída: Broučci

broucci@mskladnovrchlickeho.cz

Lucie Jarošíková DiS.
Jana Minářová
Miroslava Brožová

2. třída: Veverky

Marie Kůtová
Nikola Procházková DiS.
Bc. Kateřina Taušová DiS. (AP)

3. třída: Zajíčci

Ivana Prágrová
Jaroslava Černá
Iva Zaňková (AP)

4. třída: Sovičky

Soňa Domanská
Jitka Vágnerová
Kristýna Kosinová (AP)