„Nejlepším dárkem dítěti je čas, který mu věnujeme.“

ZÁPISY DO ZŠ A MŠ

Zápis dětí do kladenských základních škol pro školní rok 2024/2025 byl stanoven na pátek 19. dubna od 14:00 do 18:00 hodin a sobotu 20. dubna 2024 od 9:00 do 12:00 hodin ve všech základních školách dle školských obvodů, stanovených obecně závaznou vyhláškou Statutárního města Kladna „O školských obvodech spádových základních škol“. Touto vyhláškou není dotčeno právo zákonných zástupců vybrat si pro své dítě jinou školu v souladu s platnými právními předpisy.

Zápis děti do kladenských mateřských škol pro školní rok 2024/2025 byl stanoven na čtvrtek 9. května od 7:00 do 18:00 a pátek 10. května 2024 od 7:00 do 17:00.

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Aktuální informace o prázdninovém provozu ve školním roce 2023/2024 můžete najít zde.

1. třída: Broučci

broucci@mskladnovrchlickeho.cz

Lucie Jarošíková DiS.
Jana Minářová
Miroslava Brožová

2. třída: Veverky

Marie Kůtová
Nikola Procházková DiS.
Bc. Kateřina Taušová DiS. (AP)

3. třída: Zajíčci

Ivana Prágrová
Jaroslava Černá
Iva Zaňková (AP)

4. třída: Sovičky

Soňa Domanská
Jitka Vágnerová
Kristýna Kosinová (AP)