MATEŘSKÁ ŠKOLA
Vrchlického 2337, KLADNO


„Nejlepším dárkem dítěti je čas, který mu věnujeme"

Aktuality


Veselé Vánoce a spokojený rok 2020,

zdraví, rozum a štěstí, nechtˇ Vás provází.

Kolektiv Mateřské školy Kladno Vrchlického 2337.

Nová e-mailová adresa: info@mskladnovrchlickeho.cz


 

nikon - sponzor školy sponzor školy


DOTACE EU


dotace EU

ŠABLONY II - MŠ Kladno, Vrchlického 2337
Naše mateřská škola je od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 zapojena do projektu pro Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ.

Cílem projektu je rozvoj v těchto oblastech:
•    Dočasné posílení personální podpory MŠ – školní asistent
•    Rozvoj pedagogických pracovníku ve využití nových metod komunikačních technologií (ICT), rozvoj digitálních kompetencí, kreativity dětí předškolního věku
•    Podpora pedagogů ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností pedagogů z různých škol
Výše podpory je 525 740 Kč.


 Pokračujeme ve spolupráci s PPP Step. S. r. o. v dotaci EU – Individualizované vzdělávání dětí předškolního věku Aktuality Organizace příchodů
a odchodů v MŠ
Organizace školního
roku
Bezpečnostní opatření Úplata za vzdělávání Kalendář Plavecký výcvik Jídelní lístekDesign by Svetainių kūrimas / graphics by jacha.cz 2013