Stravovna

Personál

Vedoucí stravování: Eva Chmelířová

Úřední hodiny: pondělí a středa 7:00-15:30 a pátek 7:00-13:30; v době výběrů do 16:30

Pracovnice stravovny: Radka Kytková – hlavní kuchařka a Monika Sojková – kuchařka

Stravné
  • každé dítě se v mateřské škole vždy stravuje
  • děti 3-6 let za 54 Kč – přesnídávka a pitný režim: 11 Kč + 2 Kč = 13 Kč; oběd a pitný režim: 28 Kč + 2 Kč = 30 Kč; svačina a pitný režim: 10 Kč + 1 Kč = 11 Kč; polodenní stravné: 43 Kč
  • děti nad 7 let za 59 Kč – přesnídávka a pitný režim: 12 Kč + 2 Kč = 14 Kč; oběd a pitný režim: 31 Kč + 2 Kč = 33 Kč; svačina a pitný režim: 11 Kč + 1 Kč = 12 Kč; polodenní stravné: 47 Kč
Platební a další důležité informace

Při zářijových výběrech stravného a úplaty za vzdělávání (školného) bude s každým individuálně dohodnuta platba hotově, případně bezhotovostně. Bezhotovostní platba by obnášela posílat každý měsíc na účet školy stravné a úplatu za vzdělávání (školné), a to jednorázovým příkazem nejdéle do 20. dne v měsíci.. Každý dítě dostane přiděleno variabilní symbol, který mu zůstane po celý školní rok. Rodič oznámí vedoucí stravování/hospodářce školy svůj e-mail, na který mu každý měsíc bude poslána částka k úhradě na daný měsíc, a to dle počtu pracovních dní po odečtu předchozího přeplatku. Do zprávy pro příjemce platby je nutné uvést variabilní symbol dítěte.

Stravné a úplata za vzdělávání (školné) se posílá dohromady s tím, že výpočet částky probíhá vynásobením denní sazby s počtem stravovacích (pracovních) dní v měsíci a přičtením úplaty za vzdělávání (školného). Úplatu za vzdělávání (školné) neplatí děti předškolního věku a děti s odkladem školní docházky.

Výběry stravného v hotovosti (a další podrobnosti týkající se výběru) jsou vždy včas vyvěšeny na nástěnce stravovny a webových stránkách. Vybírá se vždy na celý měsíc podle počtu pracovních dní a případné přeplatky přecházejí vždy do dalšího měsíce a odečítají se.

Částka na neinvestiční výdaje (na provoz mateřské školy) známá jako úplata za vzdělávání (školné) je každý měsíc stálá, a to 850 Kč.

Dětem je samozřejmě po celý den zajištěn dostatečný pitný režim, stejně jako čerstvé ovoce a zelenina. Pečivo je rovněž denně čerstvé a dodávané kladenskou pekárnou Kompek. Maso dodává místná kladenské řeznictví, a to také na denní bázi. Mléčné výrobky jsou podávány dle spotřebního koše a financí. Nakupovány jsou pouze výrobky, které má většina dětí v oblibě. Připomínky, případně další informace o stravování vám vždy sdělí vedoucí stravování/hospodářka školy paní Eva Chmelířová, a to osobně při výběrech.