Omluvenky

  • Aktuální nepřítomnost dítěte se omlouvá telefonicky do 7:45.
  • Rodiče dětí předškoláků a odkladu školní docházky – povinného vzdělávání – omlouvají nepřítomnost dítěte písemně – viz omluvenka nepřítomnosti, případně e-omluvenkou přímo určenou své třídě.
  • Detailní pravidla omlouvání jsou ve školním řádu.
E-omluvenky

Kliknutím na obrázek pokračujte k e-omluvence vybrané třídy. E-omluvenku mohou aktuálně využívat pouze rodiče dětí předškoláků a odkladu školní docházky. Menší děti je stále případně potřeba omlouvat telefonicky, a to do 7:45.

1. třída: Broučci
2. třída: Veverky
3. třída: Zajíčci
4. třída: Sovičky