Průvodce pro rodiče

Vážení rodiče,

víme, jak důležitý krok pro vaše dítě i vás je přechod do mateřské školy. Způsobí mnoho změn. Provedu vás tím, co vás čeká, abych vám usnadnila cestu a vy jste byli připraveni na základní organizační, provozní a výchovné záležitosti, které se vás budou po přijetí do mateřské školy týkat.

Co od vás budeme očekávat:

 • spolupráci a otevřenou komunikaci s učitelkou ve třídě a vedením školy
 • spolupráci, takt při komunikaci s ostatním personálem
 • pomoc při adaptaci svého dítěte
 • důvěru v náš pracovní tým
 • dodržování školního řádu
 • pravidelnost, dochvilnost a vyzvedávání dětí do uzavření mateřské školy
 • připustit samostatnost dítěte – bude jen jedním ze skupiny
 • ohleduplnost vůči ostatním při zjištění onemocnění dítěte
 • neprosazování podpory jen pro své dítě bez ohledu na ostatní
 • včasnou platbu úplaty za vzdělávání (školného) a stravného
 • pomoc dítěti při problémech navrhovaných učitelkou, vedením školy
 • pokud se vám cokoli nebude líbit, nejdříve se domluvte s třídní učitelkou, nedojde-li k zlepšení situace kontaktujte ředitelku

Jistě se ptáte, zda se bude vašim dětem u nás líbit, zda-li je dítě zralé a zvládne-li přechod z domova do skupiny dětí z mateřské školy. Budete mít starost, zda je vaše dítě spokojené, zda-li jste školu vybrali správně. Budete porovnávat své dítě s ostatními a naší školu s jinými.
Proto se vám naši školičku pokusím představit.

Prezentace školy

Mateřská škola Kladno, Vrchlického 2337 je škola rodinného typu, má společnou šatnu, stravovnu a má 4 třídy. Kapacita školy je 91 dětí.

Naše škola vám může nabídnout ŠVP PV nazvaný „Svět poznávání provází dítě na cestě životem, kterým provázíme děti výchovně-vzdělávacím procesem ke kulturním společenským hodnotám; k tvořivému myšlení; k samostatnosti a základům odpovědnosti, řádu; a k citovému rozvoji každého jedince; společná pravidla; všestranný harmonický rozvoj; příprava dětí na život.

Pomocníky jsou:

 • Spolupráce školy, rodičů a dětí – jen jednotná výchova má smysl.
 • Pravidla spoluvytvořená dospělými a dětmi, na kterých se dohodneme a dodržujeme je.
 • Individuální přístup, jelikož každé dítě je jiné a je nutno k němu jinak přistupovat. Každé dítě má právo na pomoc, radu a pochopení.
Třídy

1. třída: Broučci – zpravidla 2,5-4leté děti

2. třída: Veverky – zpravidla 3-6leté děti

3. třída: Zajíčci – 4-6leté děti – příprava na základní školu

4. třída: Sovičky – zpravidla 5-7leté a starší děti – příprava na základní školu + program pro odklad školní docházky

Základní informace

Děti si budou zvykat na:

 • nové lidi kolem sebe
 • více dětí, které nikdy neviděly a učit se s nimi vyjít, mluvit, hrát a spolupracovat
 • nové prostředí, než je doma nebo u známých
 • na změnu – nebude mít vedle sebe své blízké
 • na nové hry, činnosti, které nikdy nedělalo
 • na vytváření důvěry k nové blízké osobě
 • na vytváření vztahů mezi kamarády ve třídě
 • na respektování pravidel, jiných typů chování, jednání ostatních dětí a toleranci

Provoz v naší školičce je od 6:30 do 16:30 a provoz zajišťuje 9 plně kvalifikovaných učitelek, z toho 1 pedagogická pracovnice si doplňuje kvalifikaci, 2 asistentky pedagoga a do listopadu 2022 také 1 školní asistentka, 7 provozních pracovnic, 1 údržbář a 1 IT specialista.

Změny, které nastanou

Každá nová změna znamená také rozloučení s tím, co již děti znají. S tím jsou u rodičů i dětí spojené nejsilnější city. Ty lze pozorovat zvláště při ranním loučení. Pokud jste nejistí, sami nezvládáte odloučení od svého dítěte, nikterak svému dítěti neulehčujete cestu, kterou jste mu připravili. Strach a obava, zda bude den probíhat zdárně a bez slz je pochopitelný. Ale nebojte se, věřte nám, jsme odborníci, navíc matky a umíme vás pochopit. Řiďte se našimi radami, připravujte své děti na přechod do mateřské školy, vyprávějte mu, jak vy jste do mateřské školy chodili, že jste si tu našli kamarády, naučili jste se nové hry. Můžete děti brát i jako velké kluky a holky a apelovat na důvěru – věřím, že vše zvládneš – jsi už velký… Paní učitelky ti pomohou, když budeš smutný, nebo nebudeš-li něco umět. To je normální, ani já všechno hned neuměl… Naučíš se novou hru a zahrajeme si ji spolu. Ale dávej pozor, abys ji uměl a mohl jsi mi ji pak také naučit… to nemůžeš plakat, povídat, rušit ostatní – nic bys nevěděl a pak si nemůžeme hrát. Choďte do mateřské školy pravidelně, zvláště pokud si vaše dítě nemůže zvyknout.

Rady - důvěra

Vaše dítě poroste, bude zrát a naučí se vypořádávat s nástrahami života, změnami příjemnými, nepříjemnými. Někdo bude vše zvládat dříve, jinému to bude trvat déle. Dáme mu čas. Pak si bude věřit, posílí si sebevědomí a uvidíte, že pak bude lépe i vám. Nenechte se však vydírat, nastavte nebo si domluvte s dítětem pravidla a důsledně vychovávejte. Děti nemají rády chaos – potřebují řád. Lepší si zvykají na změny, neboť vědí, že toto se smí a toto ne. Ptejte se dítěte na řešení různých situací. Jak by to řešilo dítě a jak dospělák? Bohužel se dítě nebude v životě setkávat jen s příjemnými věcmi. Sami víte, o čem život je. Mluvte s dětmi otevřeně, pochopí vás, jen přirozeně jejich věku vysvětlete, kde je problém. Vaše dítě je váš partner a uvidíte, že dokáže nejen pochopit, ale i pomoci. Tím, že mu budete lhát, nic nevyřešíte. Naopak – dítě to většinou pozná a může pak nastat větší problém i v jeho chování. Naučte ho hledat řešení. Ptát se, jak by to udělal on… Vychováváte ho k samostatnému úsudku, odpovědnosti, uvědomování si různých alternativ.

Komunikace

Čtěte dětem pohádky. Seznamujte je se svými oblíbenými knihami, hlavními postavami příběhů z dětství. Mluvené maminčino, tatínkovo slovo je lék na vše. Modulujte hlas. I hlasem dítě vychováváte. Klaďte mu otevřené otázky, na které může odpovídat více větami – např. Jak to bylo v té pohádce a co bylo dál, proč byl zlý… co se stalo… Komunikace souvisí s motorikou, pohybem. Je nutné, aby když dítě kreslí vyprávělo, co kreslí, uvolňovalo si po krátkém čase ruku kroužením, uchopovalo správně ze shora do tří prstů – pomocníci dítěte – maminka, tatínek, babička, tužku, barvičku, štětec.

Akce školy
 • možnost plavání dětí 3. a 4. třídy vždy v druhém pololetí
 • keramika 2.-4. třída
 • řečová průprava
 • kreativní kreslení, malování – účast ve výtvarných soutěžích
 • hra na sopránovou flétnu
 • artefiletické hrátky
 • zvyky, tradice, oslavy
 • kulturní akce
 • bezpečnostní a sportovní akce
 • ekologické akce, pořady
 • projektové dny pro rodiče
 • výlety, vycházky za poznáním
 • škola v přírodě
 • kontrola zraku dětí
 • oslavy svátků
 • narozenin dětí
 • bezpečnostní akce – Policie ČR a Hasiči ČR
 • lékař ve škole
 • spolupráce se ZŠ a ZUŠ
Úplata za vzdělávání (školné)

Všechny informace najdete na nástěnce v šatně a na webových stránkách. Upozorňuji, že v září se může úplata i platba stravy změnit.

 • Dosud neplatí úplatu předškoláci, což jsou děti, které dovrší ve školním roce – čili od 1. září do 31. srpna 6 let a výše, a to po dobu 12 měsíců.
 • Úplata se řídí zákonem č. 472/2011/Sb., platí se od 1. září do 31. srpna. V červnu se platí i za prázdninový provoz.
 • Na prázdninový provoz od 1. července do 31. srpna musí být děti přihlášeny písemnou žádostí. Prázdninový provoz může škola zajistit, pokud má rodiči předanou písemnou žádost na prázdninový provoz a pokud rodič na prázdninové škole včas, v určený termín zaplatí platbu úplaty a stravného za dítě. Nemá-li tyto záležitosti vyřízené, ztrácí nárok na umístění dítěte v prázdninové škole, ředitelka nemá povinnost dítěti místo zajistit.
 • Pokud dítě onemocní, do mateřské školy nepřijde, úplata se nevrací.
 • Pokud rodiče žádají o úlevu z platby úplatyza vzdělávání (školného) – vyřizují si potvrzení na Úřadu práce tzv. potvrzení dávky hmotné nouze a písemně žádají s potvrzením ředitelku, která vše prošetří a posoudí.
 • Platby vyřizuje vedoucí stravování paní Eva Chmelířová, a to pouze ve dnech pondělí, středa a pátek. Podporujeme také platby přes účet školy.
 • Pokud rodiče opakovaně nezaplatí úplatu za vzdělávání (školné) a stravné, může být dítě z mateřské školy vyloučeno.
 • Dodržujte termíny plateb.

Vážení rodiče, přeji vám, abyste odcházeli z naší mateřské školy spolu se svým dítětem spokojeni. Těším se na spolupráci a děkuji za zájem, takt a trpělivost.

Jana Minářová – ředitelka a kolektiv Mateřské školy Kladno, Vrchlického 2337