MATEŘSKÁ ŠKOLA
Vrchlického 2337, KLADNO


„Nejlepším dárkem dítěti je čas, který mu věnujeme"

Školní rok 2016/2017

Roční plán akcí na školní rok 2016/2017

Září
 • Celoškolní schůzka rodičů+ výživový poradce
 •  12.9.2016  15:15 hod.
 • Pečení srdcových perníků          
 •  22.9.2016 
 • Oslava krále Václava v MŠ
 •  27.9. 2016 v 9:30 hod.
 • Podzimní pohádka-Skřítek Třešnička
     a červené jablíčko 
 •  29.9.2016 v 9:00 hod.
  Říjen
 • Výstava jablka - zahrádkáři
 •  od 2. třídy 10:30
 • Hrátky do pohádky-kino Hutník-koncert
 •  14.10.2016 od 10 hod.  
    3. a 4. tř. (50 Kč)
 • Fotografování v MŠ
 •  17.10.2016 od 8:00 hod.
 • Když má svátek naše vlast
 •  27.10.2015 10:00 hod.
   zahrada
 • Sběr papíru, víček a hliníku
 •  
 • Divadlo Šikulka-maňásci
 •  31.10.2016  9:00 hod.(40Kč)
  Listopad
 • Návštěva 4. ZŠ - počítače *
 •  2sk.10-10:45
 • Sférické kino-Tajemství stromů (55 Kč)
 •  7.11. 8:45 hod. 1. a 2. třída
           9:30 hod. 3. a 4. třída

 • Návštěva 1. třídy 7. ZŠ  
 •  
 • Pečeme společně perníčky
 •  8.11.2016
 • Družina svatého Martina 
 •  11.11.2015 od 9:30 hod.
  Prosinec
 • Návštěva tělocvičny 8.ZŠ-Pohybem ke zdraví
 •  
 • Svátek Barborky
 •  5.12.  8:30 hod.
 • Mikulášská nadílka
 •  5.12.  9:30 hod.
 • Oslava s Lucií – děti z 8. ZŠ 
 •  13.12. 9:00 hod.
 • Povídání nad adventním věncem
 •  
 • Pečeme cukroví, perníčky, výstava
 •  
 • Besídky všech tříd pro rodiče 
 •  6.a 8.12.-1.a 2.třída
   13.a 15.12.-3. a 4.tř.od 15:30
 • Vánoční besídka pro zaměstnance,
     důchodce a hosty    
 •  20.12. od 10 hod.
  Leden
 • Den Tříkrálový
 •  6.1.2016 od 9:30 hod.
 • Schůzka rodičů 3.a 4. tříd - školní zralost
 •  7.1.2016   15:15 hod.
 • Zimní pohádka
     - Skřítek Třešnička a paní Zima
 •  9.1.2017 od 9:00
 • Návštěvy 1. tříd ZŠ - 4., 8.
 •  11.1.-10-10:45  (2 SKUPINY)
 • Sportujeme na sněhu, stavíme sněhuláky

 •  
  Únor
 • Sférické kino- Přátelé uvnitř lidského těla
 •  13.2. od 8:45 1 a 2. třída
                9:30 3. a 4. třída
 • Zoubkový klokan v MŠ
 •  
 • Karnevalový rej                                         
 •  17.2.2017 9:30 hod.
 • Návštěva u lékaře - MuDr. Janečková
 •  
 • Zoubky s p. Dandarovou
 •  
 • Sběr papíru, pet lahví, plast. víček, hliníku
 •  
  Březen
 • Nabídka a prodej knih  
 •  
 • Koncert  v MŠ
 •  
 • Jarní pohádka
     - Skřítek Třešnička a mrazík Zlobilka
 •  13.3.2017  9:00 hod.
 • Vynášení zimy
 •  21.3.2017 9:30 hod.
 • Návštěva dětí z ZUŠ pro 3. a 4. třídu
 •  
  Duben
 • Dopravní dopoledne,soutěže v MŠ - ZAHRADA  
 • Policie a doprava
 •  
 • Za Matějem a Kačkou, pavoučkem Potemníkem-kryt a únikové cesty
 • Hasiči v MŠ
 • Výlet  Planetárium, Včelín Ořech, vláčkem Rakovník  Lužná
 • Květen
 • Besídky maminkám
 •  1.a 2.tř. od 15:30 hod.
 • Výstavky prací – Moje maminka                       
 •  
 • Polodenní výlet - poznáváme město
 •  
 • Radostný den-setkání děti z 8.ZŠ a děti naší MŠ
 • Divadlo Lampion 
 •  
 • Prodej knih
 •  
  Červen
 • Oslava dětského dne
 •  1.6.2017
 • Sférické kino- Začarovaný korálový útes
     (55 Kč)
 •  5.6.2017 od 8:45 3. a 4. třída
                    9.30 1. a 2. třída 
 • Výlety po okolí 
 •  
 • Sběr papíru, plastových víček, hliníku
 •  
 • Setkání plavců s rodiči - bazén 4.ZŠ ELMA   
 • Letní pohádka
     - Skřítek Třešnička a třešňová nálada 
 •  12.6.2017 od 9:00 hod.
 • Čokoládový den 
 • Poplach v MŠ, únikové cesty
 • Rozloučení s předškoláky + disco loučení-CHarles + vuřty, hry

 • ŠVP – SVĚT NA DOTEK 2014 - 2017

  Program naší školy je vytvořen dle podmínek a analýzy školy, zkušeností pedagogů, zaměstnanců a rodičů MŠ. Naším záměrem je prožitek, který vytváří postoje, připravuje dítě na šťastné aktivní dětství v souladu s pravidly a řádem, který dává dítěti jistotu, klid a klade si za úkol orientaci v různých životních situacích: SAMOSTATNOST, SPOLUPRÁCI, ZVÍDAVOST, KOMUNIKACI, POZOROVAT, ZKOUMAT, UMĚT PŘEMÝŠLET, TVOŘIT, HODNOTIT.

  SVĚT NA DOTEK - je program, který přirozeně provází dítě na cestě životem.

 • Prochází oblastmi poznávání sebe, druhých lidí a všeho co nás obklopuje – SVĚT KOLEM NÁS
 • Cestuje přírodou a jejími zákonitostmi – SVĚT PŘÍRODY
 • Učí se pozorování, poznávání, vnímání přeměnit na zkušenosti, přemýšlí, řeší, hledá způsoby, seznamuje se, navazuje přátelské vazby, přizpůsobování – SVĚT POROZUMĚNÍ A PŘÁTELSTVÍ
 • Prožívá krásu českých společenských zvyků, tradic a svátků, získává dojmy, prožitky, upevňuje si lásku k rodině, řeči, vlasti – SVĚT LIDOVÝCH TRADIC A ZVYKU NÁŠ

  PROGRAM JE PRO DÍTĚ CESTOU K RADOSTI Z POZNÁVÁNÍ, SMYSLOVÉHO VNÍMÁNÍ, ZVÍDAVOSTI A NOVÉ ZKUŠENOSTI.

  Co je Projektové téma?

  Je určeno pro rodiče,kteří se chtějí zapojit do činností mateřské školy se svým dítětem. Rodiče si mohou vybrat některé z nabízených témat a podle svých možností přijít po domluvě s paní učitelkou do třídy nebo i pro celou mateřskou školu ukázat své zájmy, znalosti nebo něco o své práci.

  Projektové téma

      Září - (projektové téma: „Moje zahrádka“)
      Říjen - (projektové téma: „Moje nejmilejší pohádka“)
      Listopad - (projektové téma: „Co nejradši dělám“)
      Prosinec - (projektové téma: „Co pekla moje maminka“)
      Leden - (projektové téma: „Škola plná kamarádů“)
      Únor - (projektové téma: „Mé zvířátko“)
      Březen - (projektové téma: „Moje nejoblíbenější knížka“)
      Duben - (projektové téma: „Oblíbený dopravní prostředek“)
      Květen - (projektové téma: „Kde pracuje táta, máma“)
      Červen - (projektové téma: „Místo, které mám rád“)

  Další aktivity školy v roce

   Labyrint Kladno - práce s hlínou v keramické dílně
   • čtvrtek 1xza 3 týdny - začátek říjen

   Plavecká škola Babyclub Elma - výuka plavání Plavecký výcvik je pro děti 3-4. tříd Rodiče přihlásí děti na plavecký kurz u učitelky na třídě. Každý musí přinést potvrzení lékaře o způsobilosti dítěte k plaveckému výcviku, který bude platný 1 rok pro všechny příležitosti sportovního vyžití dítěte, i školy v přírodě)-k dostání u učitelky na třídě od 15.9. vyzvedávejte. Platba se uskuteční v měsíci září. Bližší Inko na celoškolní schůzce rodičů , nástěnce školy, u třídních učitelek.
   • středa 1 x za 14 dní

   Zájmové chvilky ve škole Tyto termíny nejsou závazné, ale předběžně plánované. Vedení školy upřednostňuje akce školy před zájmovými chvilkami. Nenahrazují se.
   • středa - hra na zobcovou flétnu Pohádková flétnička Jaroslavy Černé
   • úterý, čtvrtek 12:30 - řečová průprava Královské říkání Jaroslavy Černé
   • odpolední chvilky - kreativní chvilky Štětečkování s duhovou vílou
   Škola v přírodě
   • dle zájmu rodičů možno zajistit

  Co je artefiletika?

  Moderní pojetí výtvarné výchovy, které využívá některých prostředků arteterapie. Navazuje na rozvoj tvořivosti dítěte, respektuje přirozené potřeby dítěte, vytváří možné nejlepší podmínky pro jeho individuální rozvoj.

  Artefiletikou se děti učí nabírat duševní sílu a pohodu, předcházet k jejich psychickému nebo sociálnímu selhávání v pozdějším věku. Od narození po celý život se každý člověk musí vyrovnávat se světem, v kterém žije. V jeho nitru se ukládají vzpomínky, zkušenosti a poznatky, rodí se názory, přání, propuká radost. Vzniká ale i úzkost, strach, negace.... Výtvarný projev zachytí ty nejskrytější obsahy, zveřejní je, člověk o nich přemýšlí, může se o nich vyjadřovat, posuzovat, dává jim TVÁŘ.

  Hlavním záměrem je zprostředkovat dítěti cestu ke světu kultury, přírody na základě jeho výtvarných zážitků, hudbou, tancem, pracovními dovednostmi.

  Cílem je výchovně zhodnotit výtvarnou aktivitu jako symbolického prostředníka mezi niterným světem dítěte a světem lidské kultury nebo přírody.

  Důležitou stránkou je příklad dospělého. Kdo s artefiletikou pracuje měl by mít potřebné osobní kvality. Předpokladem je moudrost, nadhled nad řešenými otázkami, citlivý vztah k dítěti a být vyrovnaný sám se sebou. Umět zpracovávat zážitky, citlivě je vnímat, hovořit o nich. Člověk napřed musí projít sebepoznáním, prohloubením empatických schopností, imaginací.
 • 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009
  Design by Svetainių kūrimas / graphics by jacha.cz 2013