Koronavirus: Aktuální informace

Všechny prosíme o pochopení a shovívavost v této mimořádně nelehké době, ve které reagujeme na aktuální vývoj a dostupné informace. Poslední aktualizace proběhla v pondělí 13. září 2021 – 8:30.

 • Nejčastější dotazy ke školství a koronaviru můžete najít zde. 
PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ od 1. září 2021

Děti do 6 let nepodléhají povinnosti testování, ale pro mateřské školy se uplatňují zvláštní pravidla:

 • Pokud se děti ve věku do 6 let vrátí ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, resp. s extrémním rizikem nákazy, nejsou povinny prokázat se negativním testem, ale jsou automaticky povinny zůstat v samoizolaci po dobu 7 dnů, resp. 10 dnů, od vstupu do ČR. I kdyby se podrobily testu a výsledek by byl negativní, není možné takto prolomit povinnost samoizolace. 
 • Co se týká dětí, které dovršily 6 let věku, tak se na ně vztahují pravidla stejná jako pro všechny osoby vracející se ze zahraničí. 
 • Do mateřské školy nemohou vstoupit osoby, které se vrátily z rizikových zemí s velmi vysokým, či extrémním rizikem nákazy, čekající na výsledek PCR testu nebo dokonce s pozitivním PCR testem.
 • Dále žádáme v rámci prevence ochrany zdraví zákonné zástupce o sdělení služebních cest, výletů, pobytových dovolených do zahraničí, popř. vyplývající důsledky.

Prosíme o zodpovědné chování a jednání ve prospěch ochrany zdraví dětí i všech osob ve škole. Uvědomme si pravidlo, že pokud se nechovám podle pravidel, mohu vědomě někoho ohrozit. Mohu ohrozit sebe, své dítě, svou rodinu. Karanténa nepomůže škole, ani rodinám. Potřebujeme se navzájem. Zkusme to.

 V RÁMCI PREVENCE OCHRANY ZDRAVÍ DŮRAZNĚ ŽÁDÁME O ZVÝŠENÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

Na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Děti nemusí mít roušky, netestují se.
 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „respirátor“) při příchodu a odchodu ze školy.
 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v respirátoru, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).
  Minimalizovat velké shromažďování osob před školou.
 • Předškolního vzdělávání se mohou účastnit pouze děti bez sebemenšího příznaku onemocnění (kašel, rýma, teplota, vyrážka atd.) na základě ranního filtru (měření teploty, kontrola známek akutního onemocnění) – dítě se známkami infekčního onemocnění nelze přijmout do kolektivu!
 • Při změření teploty od 37,2 a výše nebude dítě do kolektivu přijato. Vyrážky apod. možné alergické příznaky doložit potvrzením od lékaře.
 • Zákaz vstupu rodičů do pobytových prostor mateřské školy – předávání dětí u dveří ze šatny do třídy.
 • Použití dezinfekce na ruce u vstupu do šaten dětí, při vstupu do mateřské školy každý použije dezinfekční přípravek s virucidním účinkem.
 • Věnujte zvýšený dohled na osobní hygienu dětí.
 • Zákaz nošení vlastních hraček z domova (mimo denně doma pratelných plyšáků na spinkání).

Děkujeme, že dodržujete všechna pravidla ochrany zdraví všech osob v mateřské škole. Kolektiv Mateřské školy Kladno, Vrchlického 2337

Důležité odkazy