Koronavirus: Aktuální informace

Všechny prosíme o pochopení a shovívavost v této mimořádně nelehké době, ve které reagujeme na aktuální vývoj a dostupné informace. Poslední aktualizace proběhla v pátek 11. března 2022 – 13:00.

  • Dle platných opatření není povinnost od pondělí 14. března 2022 nosit ve školských zařízeních roušky ani respirátory. Více informací můžete najít zde.
  1. Škola se řídí Školním řádem + viz zdraví a COVID-19.
  2. Prosíme všechny rodiče, aby sledovali zdravotní stav svých dětí a v případě potíží kontaktovali pediatra svého dítěte. Bez vzájemné opory, zodpovědnosti a ohleduplnosti to nepůjde. Je to nelehký úkol pro nás všechny. 

Za vaši vstřícnou pomoc moc děkujeme. Případné otázky, komunikace je možná přes e-mail školy info@mskladnovrchlickeho.cz. V případě rychlé a velmi nutné komunikace je k dispozici také mobilní telefon +420 720 937 062, a to jen v provozní době školy. Po provozní době pište zprávu.

Důležité odkazy