MATEŘSKÁ ŠKOLA
Vrchlického 2337, KLADNO


„Nejlepším dárkem dítěti je čas, který mu věnujeme"

Školní rok 2019/2020

Roční plán akcí na školní rok 2018/2019

Září Celoškolní schůzka rodičů 11.9.2019 15:15 hod. 
Povídání o dravcích s p. Semeckým a rodiči 18.9.2019 v 15:15 hod.
Pečení srdcových perníků 18.9 a 19.9 .2019 domluvit RK 
Oslava krále Václava v MŠ 27.9.2019 v 9:30 hod.
Divadlo Liduška
30.9.2019 v 9:00 hod.
Říjen Výstava jablka- zahrádkáři  od 2. třídy domluvit RK 
Když má svátek naše vlast 25.-29.10.2019 10:00 hod. zahrada
p. Bílý   Z pohádky do pohádky 14.10. v 9:30 hod.
Nabídka prodeje knih na Vánoce  
Listopad Fotografování dětí, tříd   domluvit  JV
Podkovičky 7.11.2019 domluvit RK 
Proč se sbírá sběr 19.11. 1 sk.-9:00,
2.sk.-9:30 
Sběr papíru 20.11.2019
Družina svatého Martina 11.11.2019 9:30 hod. 
Prosinec Povídání nad adventním věncem domluvit RK
Svátek Barborky + Mikulášská nadílka 4.12.2019 8:30 hod. JV+JP
Oslava s Lucií –děti z 8. ZŠ 12.12. 2019 8:00 hod.
Pečeme cukroví  
Besídky všech tříd pro rodiče  
Vánoční besídka pro zaměstnance a hosty 17.12.2019 od 10.00-11:00 h 
Leden Den Tříkrálový 3.-7.1.2020 od 9:30 hod.
Zimní sportování- sportovní den na třídách 
Únor Karneval v MŠ 20.2.2020 9:30 hod. 
Zoubky s p.Dandarovou od 8:00 domluvit IP
Návštěva Mudr. Janečkové domluvit JV 
Březen Nabídka a prodej knih  
Návštěva knihovny domluvit SD 
Návštěva 1.tříd v 7., 8.ZŠ  
Hudební koncert domluvit SD IP 
Vynášení zimy 21.3.2020 v 9:30 hod.
Návštěva 1.tříd v 8.ZŠ  
Návštěva dětí z ZUŠ pro 3. a 4. třídu  
Sběr papíru, pet lahví, plast.víček, hliníku 28.3.2020
Schůzky rodičů 19. 3. od 15:00 hod. 3., 4.třída
26.3. od 15.15 hod. 1.a 2.tř.
Duben Dopravní dopoledne, soutěže v MŠ -ZAHRADA  
Policie a doprava domluvit JČ 
Za Matějem a Kačkou, pavoučkem Potemníkem-kryt a únikové cesty  
Zahradnický den-pěstitelské práce 
Pohádka o Terezce a Matějovi 27.4.2020 v 9:00 hod.
Výlet vláčkem, autobusem domluvit IP 
Květen Co nám běhá po dvorku-Čabárna 4. 5. 2020 od 9-10 hod.   1.a 2.tř
11.5. 2020  od 9 -10 hod. 3 a 4.tř.
Besídky maminkám 5.5. +7. 5.X12.5. 15:30 1 tř., 2.tř
Výstavky prací – Moje maminka  
Polodenní výlet-Poznáváme město, Medvědárium, Sletiště, Zámek- Kladno a okolí 
Červen Den dětí
Rozloučení s předškoláky diskotančení Myšák Eda 2.6 a 3.6.2020 od 9:30 hod.
Disco rozloučení-Rádio Relax 4.6.2020 od 17.-19 hod..

Předběžně naplánované akce se mohou změnit dle podmínek a organizace školy či nasmlouvaných osob.
V průběhu roku škola upřesní data a čas připravovaných akcí (v plánu bez určených dat), zveřejní je na webu školy v kalendáři akcí a nástěnce školy.


ŠVP – SVĚT NA DOTEK 2019 - 2020

Program naší školy je vytvořen dle podmínek a analýzy školy, zkušeností pedagogů, zaměstnanců a rodičů MŠ. Naším záměrem je prožitek, který vytváří postoje, připravuje dítě na šťastné aktivní dětství v souladu s pravidly a řádem, který dává dítěti jistotu, klid a klade si za úkol orientaci v různých životních situacích: SAMOSTATNOST, SPOLUPRÁCI, ZVÍDAVOST, KOMUNIKACI, POZOROVAT, ZKOUMAT, UMĚT PŘEMÝŠLET, TVOŘIT, HODNOTIT.

SVĚT NA DOTEK - je program, který přirozeně provází dítě na cestě životem.

 • Prochází oblastmi poznávání sebe, druhých lidí a všeho co nás obklopuje – SVĚT KOLEM NÁS
 • Cestuje přírodou a jejími zákonitostmi – SVĚT PŘÍRODY
 • Učí se pozorování, poznávání, vnímání přeměnit na zkušenosti, přemýšlí, řeší, hledá způsoby, seznamuje se, navazuje přátelské vazby, přizpůsobování – SVĚT POROZUMĚNÍ A PŘÁTELSTVÍ
 • Prožívá krásu českých společenských zvyků, tradic a svátků, získává dojmy, prožitky, upevňuje si lásku k rodině, řeči, vlasti – SVĚT LIDOVÝCH TRADIC A ZVYKU NÁŠ

  PROGRAM JE PRO DÍTĚ CESTOU K RADOSTI Z POZNÁVÁNÍ, SMYSLOVÉHO VNÍMÁNÍ, ZVÍDAVOSTI A NOVÉ ZKUŠENOSTI.

  Co je Projektové téma?

  Je určeno pro rodiče,kteří se chtějí zapojit do činností mateřské školy se svým dítětem. Rodiče si mohou vybrat některé z nabízených témat a podle svých možností přijít po domluvě s paní učitelkou do třídy nebo i pro celou mateřskou školu ukázat své zájmy, znalosti nebo něco o své práci.

  Projektové téma

      Září - (projektové téma: „Moje zahrádka“)
      Říjen - (projektové téma: „Moje nejmilejší pohádka“)
      Listopad - (projektové téma: „Co nejradši dělám“)
      Prosinec - (projektové téma: „Co pekla moje maminka“)
      Leden - (projektové téma: „Škola plná kamarádů“)
      Únor - (projektové téma: „Mé zvířátko“)
      Březen - (projektové téma: „Moje nejoblíbenější knížka“)
      Duben - (projektové téma: „Oblíbený dopravní prostředek“)
      Květen - (projektové téma: „Kde pracuje táta, máma“)
      Červen - (projektové téma: „Místo, které mám rád“)

  Další aktivity školy v roce

   Labyrint Kladno - práce s hlínou v keramické dílně
   • čtvrtek 1xza 3 týdny - začátek říjen

   Plavecká škola Babyclub Elma - výuka plavání Plavecký výcvik je pro děti 3-4. tříd Rodiče přihlásí děti na plavecký kurz u učitelky na třídě. Každý musí přinést potvrzení lékaře o způsobilosti dítěte k plaveckému výcviku, který bude platný 1 rok pro všechny příležitosti sportovního vyžití dítěte, i školy v přírodě)-k dostání u učitelky na třídě od 15.9. vyzvedávejte. Platba se uskuteční v měsíci září. Bližší Inko na celoškolní schůzce rodičů , nástěnce školy, u třídních učitelek.
   • středa 1 x za 14 dní

   Zájmové chvilky ve škole Tyto termíny nejsou závazné, ale předběžně plánované. Vedení školy upřednostňuje akce školy před zájmovými chvilkami. Nenahrazují se.
   • středa - hra na sopránovou flétnu Pohádková flétnička s p. uč. Jaroslavou Černou
   • úterý, čtvrtek 12:30 - řečová průprava Královské říkání s rečovými asistentkami Jaroslavou Černou a Renatou Kruckou
   • odpolední chvilky - kreativní chvilky Štětečkování s duhovou vílou

  Co je artefiletika?

  Moderní pojetí výtvarné výchovy, které využívá některých prostředků arteterapie. Navazuje na rozvoj tvořivosti dítěte, respektuje přirozené potřeby dítěte, vytváří možné nejlepší podmínky pro jeho individuální rozvoj.

  Artefiletikou se děti učí nabírat duševní sílu a pohodu, předcházet k jejich psychickému nebo sociálnímu selhávání v pozdějším věku. Od narození po celý život se každý člověk musí vyrovnávat se světem, v kterém žije. V jeho nitru se ukládají vzpomínky, zkušenosti a poznatky, rodí se názory, přání, propuká radost. Vzniká ale i úzkost, strach, negace.... Výtvarný projev zachytí ty nejskrytější obsahy, zveřejní je, člověk o nich přemýšlí, může se o nich vyjadřovat, posuzovat, dává jim TVÁŘ.

  Hlavním záměrem je zprostředkovat dítěti cestu ke světu kultury, přírody na základě jeho výtvarných zážitků, hudbou, tancem, pracovními dovednostmi.

  Cílem je výchovně zhodnotit výtvarnou aktivitu jako symbolického prostředníka mezi niterným světem dítěte a světem lidské kultury nebo přírody.

  Důležitou stránkou je příklad dospělého. Kdo s artefiletikou pracuje měl by mít potřebné osobní kvality. Předpokladem je moudrost, nadhled nad řešenými otázkami, citlivý vztah k dítěti a být vyrovnaný sám se sebou. Umět zpracovávat zážitky, citlivě je vnímat, hovořit o nich. Člověk napřed musí projít sebepoznáním, prohloubením empatických schopností, imaginací.
 • 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009
  Design by Svetainių kūrimas / graphics by jacha.cz 2013